Jak jsme si povídali o vodě

16.06.2018 13:19

   V rámci tématu ŠVP Přírodní živly děti ze třídy Myšek poznávaly, bádaly a hrály si s vodou hned na několik způsobů. Společně jsme naplnili pytlíky na led vodou a pozorovali jsme, za jak dlouho se voda zmrazí a jak se promění. Na zahrádce se pak děti s kousky ledu příjemně osvěžily. Děti vodu přelévaly z jedné nádoby do druhé a vyzkoušely si, že některé předměty se potopí a jiné ne. Ukazovali jsme si na pokusu se sklenicí vody její koloběh. Děti kreslily vodou na rozpálený chodník různé obrázky a sledovaly, jak rychle se voda na sluníčku vypařuje. Byli jsme se s dětmi podívat na Labe a sledovali jsme rozdíl mezi vodou z kohoutku a vodou z Labe - zbarvení, zápach atd. Povídali jsme si o tom, proč vodu z Labe nemůžeme pít a jak je možné, že voda z kohoutku je čistá. Cestou k Labi jsme se zastavili na náměstí a obdivovali jsme krásu nové fontánky. Děti si s vodou užily spoustu legrace a získaly mnoho nových zážitků.                                               Bc. J. Vojířová

—————

Zpět