Informace pro rodiče nově přijatých dětí

15.08.2013 13:25

        Prázdniny se chýlí ke konci, v září se do naší školičky určitě těší nové děti se svými rodiči i ty, které o prázdninách odpočívaly od mateřské školy celé dva měsíce. Letošní léto se velmi vydařilo a doufám, že se sejdeme všichni zdraví a správně odpočatí.

        V pondělí 02. 09. zahájíme nový školní rok 2013 /2014. Pro mnoho z vás, kteří povedete své dítě poprvé do MŠ bude tento den plný očekávání a možná i obav, jak to ten váš cvrček zvládne. Čas utíká a zatímco jste ho ještě nedávno vozili v kočárku, brzy ho čeká první životní zkouška, první den bez maminky a „sám za sebe“.

       Maminky a tatínkové nebojte se, náš adaptační program je nastaven pro potřeby vašeho dítěte. Pokud si to situace vyžádá, pobuďte s vaší ratolestí ve třídě, naše paní učitelky vás pozvou směle do třídy, kde si můžete společně pohrát a poznávat spolu nové prostředí. Pokud máte možnost, můžete usnadnit první dny pobytu vašeho dítěte v MŠ tím, že si ho vyzvednete po obědě. Děti si budou nějaký čas vytvářet nové vazby ke kamarádům, p. učitelkám a celému prostředí MŠ. Budeme jim všestranně pomáhat nejen my zaměstnanci, ale žádáme i vás, rodiče, usnadněte dětem ( i nám) co nejvíce proces adaptace. Seznamte dítě se svojí značkou, kde bude mít bezpečně uloženy své věci. Označte všechny oděvy a další potřeby, které do MŠ dítěti přinesete jménem nebo značkou, nebude se trápit, že si ještě své věci nepozná a nemůže dojít k záměně. Pokud dítě ještě potřebuje pomoci s oblékáním, ulehčete mu proces sebeobsluhy takovými oděvy a obuví, které mají jednoduchá zapínání, dítě se rychleji naučí oblékat samo a má radost z úspěchu. Co máte svému dítěti do MŠ připravit?

  1. přezůvky s pevnou patou a pevnou podrážkou (klasické bačkůrky, ne pantofle nebo nazouváky!)
  2. pyžamo
  3. plastový hrneček
  4. zubní kartáček a pastu s kelímkem
  5. náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, v zimě punčocháče apod.)
  6. tepláky nebo volné kalhoty bez kšand, leginky, šaty nebo zástěrku do třídy - podle vašich zvyklostí, oblečení hlavně pohodlné pro vaše dítě
  7. tepláky nebo pohodlné kalhoty pro pobyt venku, na zahradu mohou být i náhradní boty
  8. balení nebo krabici papírových kapesníků (doplňujte několikrát za rok)

   Přijďte se svým dítětem do 8.00 hodin, kdy se sčítá počet přítomných a předává do školní kuchyně pro přípravu stravy pro děti. Pokud budete potřebovat přijít kdykoliv do MŠ později, nevadí, pouze nám oznamte pozdní příchod do 8 hodin telefonicky nebo den předem.

   Děti si můžete vyzvednout po obědě, tj. po 12.00 hod. a průběžně od 14.00 do 16.00 hodin. V sezoně děti pobývají při příznivém počasí odpoledne na školní zahradě. Myslete na to, že mateřská škola nenahrazuje rodinnou péči, pokud vám dovolí vaše pracovní doba, nenechávejte děti v MŠ po celou provozní dobu.

   Režim dne v mateřské škole je pružný, přizpůsobuje se okamžitým podmínkám, případným organizačním změnám. Časový rozvrh stravování a odpočinku dětí však zůstává konstantní. Je přizpůsobován potřebám dětí, ročnímu období a meteorologickým podmínkám se zajištěním psychosomatických podmínek a maximální bezpečnosti dětí.

 

Režim dne

06. 00 – 09. 45     

Postupné scházení dětí

Spontánní hravé činnosti

Spontánní pohybové činnosti

Pracovní a výtvarné aktivity

Individuální práce s dětmi

Zdravotní cvičení, pohybové chvilky, relaxační chvilky

Prvky tvořivé dramatiky

Smyslové hry a činnosti

Psychomotorické hry

Hudební činnosti

Průběžná přesnídávka s ovocem samoobslužně

Průběžně pitný režim samoobslužnou formou

Průběžně hygiena, ústní hygiena

 

09. 45 – 11. 45   

Pobyt venku s pohybovými aktivitami a hrami na školní zahradě nebo mimo MŠ

Náhradní činnosti v MŠ

 

11. 45 – 12. 15   

Oběd, pitný režim

Hygiena, ústní hygiena

 

12. 15. – 14. 00   

Odpolední odpočinek – dle potřeb dětí

 Poslechové činnosti literární a hudební, relaxace

 Tvořivé činnosti

 Individuální cvičení

 

14. 00 – 14. 15    

Odpolední svačina

 

14. 15 – 16. 00     

 

Společenské hry

Pohybové aktivity

Spontánní hry apod. uvnitř MŠ nebo na školní zahradě

 

    Informujte děti o tom, která akce je v MŠ čeká, co budou obědvat, a  pod. Čtěte denně informace na třídách, myslete na to, jestli si mají do MŠ pro svoji činnost donést nějakou pomůcku. Svěřili jste nám vaše děti do péče, chceme pro ně jen to nejlepší a pouze při kvalitní spolupráci MŠ a rodiny budou vaše děti spokojené a budou mít otevřené dveře svému novému poznávání a rozvoji vlastní osobnosti. Hodně si se svými dětmi povídejte o zážitcích z MŠ, nechte je vyprávět, kreslit, co zažily, co se jim líbilo, ale také, co je trápí. Komunikujte denně s pedagogy, nespěchejte na děti - i každý z nás dospělých máme jiné tempo. Při vyzvedávání dítěte po obědě, prosím, vyčkejte v šatně za zavřenými dveřmi, aby mělo vaše dítě klid na dokončení oběda  a vychutnalo si jej.

   Pokud bude z MŠ vyzvedávat vaše dítě jiná osoba, než zákonný zástupce (rodiče), vyplníte ve třídě tiskopis s názvem Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ, kterým dáte písemný souhlas k předání vašeho dítěte vámi pověřeným osobám.

   Jestliže došlo ke změně osobních údajů dítěte či ke změně vašeho telefonního čísla nebo bydliště, nezapomeňte tuto změnu neprodleně nahlásit ve třídě.

   Pokud jste ještě nedodali do MŠ souhlas k inkasu na úhradu stravného a úplaty za předškolní vzdělávání, učiňte tak nejpozději poslední srpnový týden.

   Vaše potřeby, přání a připomínky k provozu školy s námi řešte pokud možno ihned ( s ředitelkou či učitelkou na třídě), dohoda bude určitě vždy možná a můžeme předejít případným nedorozuměním nebo nepříjemnostem.

    Přeji tedy všem - dětem, rodičům i zaměstnancům školy, aby byl tento školní rok úspěšný, radostný a plný krásných zážitků. Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili zapsáním vašeho dítěte do naší mateřské školy. Těšíme se na spolupráci při výchově a vzdělávání vašich dětí.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     H. Bažantová, řed. MŠ


 

 

—————

Zpět