Informace ke koronaviru

03.03.2020 11:06

Převzato z MŠMT:

Praha, 1. března 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici. Mateřská škola zavedla zvýšenou desinfekci předmětů, se kterými přichází denně do styku veřejnost a děti navštěvující školu. Děti si myjí ruce ihned ráno po příchodu do MŠ, několikrát v průběhu dne, před a po jídle, pod dohledem učitelek používají desinfekční gely ne ruce. Zaměřili jsme se na upevnění správných návyků při kašlání, smrkání, dodržování ohleduplnosti vůči ostatním.

—————

Zpět