Hudební pořad Muzikantský rok

26.05.2022 18:57

   Rozvoj hudebně – pohybových schopností a tvořivostí je vklad, který mohou děti všeho věku úročit po celý život. 20. 5. děti prožily 45 minut ve společnosti hudby, zazpívaly si známé lidové písničky, ale také je spolu doprovodily vlastní hrou na „tělo“. Doprovodná intonační, dechová, deklamační a rytmická cvičení byla doplněna také sekundárním poslechem ukázek vážné hudby od Antonia Vivaldiho. Během pořadu se tak střídaly části aktivní – společné muzicírování, s odpočinkovou částí - pohádka o sovičce Rozárce podpořená klasickou hudbou. Jaro, léto, podzim i zimu - čtvero ročních období, si děti také připomenuly prostřednictvím lidových písní, říkadel i zvyků, které se k nim vztahují – Jaro už je tu; Na jaře; Hřej, sluníčko, hřej; Travička zelená; Šla Nanynka do zelí; Pod naším okýnkem; Koulelo se, koulelo; Listopad; Bude zima; Mik, Miku, Mikuláš; Vánoční stromeček a Štědrej večer nastal. Děkujeme paní Dagmaře Čemusové za krásný program a budeme se těšit na další hudební představení.                                                                                                                      Bc. Andrea Durková

—————

Zpět