Hračky za sběr papíru

13.01.2019 17:33

   Během prvního pololetí školního roku rodiče společně s dětmi donesli do školky velké množství starého papíru. Odvozem do sběrných surovin jsme utržili finanční částku, která putovala zpět dětem a to na nákup hraček. V hračkárně, kterou některé děti navštívily společně s paní učitelkami si mohly nakoupit hračky podle vlastní volby. Děti si zvolily hokejky a míčky na zahradu a už nyní se nemohou dočkat až je na jaře využijí. Učíme děti, že třídění odpadu má smysl, papír může být zrecyklován a získané finanční prostředky můžeme využít pro celou MŠ. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří se na sběru papíru podílejí. Během druhého pololetí sběr nadále pokračuje a budeme se těšit na další příval papírových balíků. Děti si určitě opět samy vyberou, co si za odevzdaný papír zakoupí.                                                  A. Durková

—————

Zpět