Hlasujte pro naši MŠ - HÝBEME SE HEZKY ČESKY

30.08.2021 06:27

   Naše mateřská škola podporuje pohyb dětí, a tak se zapojila už po několikáté do celoročního projektu „Se sokolem do života“. Cvičení se zvířátky ze Sokola je skvělá motivace pro nejmenší děti. Zvířátka převzala roli autority a nenásilně vedou děti k pohybu. Děti se učí skákat jako žabka, zdolávat překážky jako opičky či se bezpečně pohybují ve výškách jako sokol. Po cvičení už se děti těšily, jak si do sešitku nalepí nálepku, která jim byla odměnou za dobře zvládnuté hry a cvičení. Děti úkoly zvládaly hravě a co je pro nás nejdůležitější, s velkým zaujetím. Během cvičení na nich byla vidět každá radost z pohybu a ze zvládnutí aktivit. Navzájem se podporovaly a fandily si.

   Díky tomuto projektu jsme se dostali do slosování o finanční ceny, které budou využity na nákup pomůcek pro rozvoj pohybových dovedností dětí. Postoupili jsme do užšího výběru škol a školek a čeká nás „boj“ o 1. místo !

   Od 2. do 29. září 2021 bude v prodejně Penny Market probíhat hlasování.

Tímto bychom Vás rodiče, dědečky, babičky, a přátele, chtěli poprosit, abyste podpořili Vaše děti a v tomto termínu hlasovali prostřednictvím útržku účtenky, kterou dostanete za nákup, jehož cena bude rovna 100 Kč nebo vyšší. Pro toto hlasování bude v Penny v Lovosicích připraven hlasovací box přímo pro naší mateřskou školu.

Stačí jen vhodit účtenku za nákup do boxu naší MŠ !

URČENÍ VÍTĚZŮ V MIKROREGIONECH:

    Od 30. 9. 2021 do 13. 10. 2021 bude organizátor sčítat hlasy. Výsledné pořadí všech tří finalistů v každém mikroregionu bude určeno počtem hlasů, které každý ze soutěžících získá pouze v hlasování v prodejnách PENNY.

PROČ POHYB?

   Televize, počítačové hry a mobilní telefony vystřídaly v posledních letech u dětí zábavy jiného druhu a snad nejvíce daly na frak sportovním aktivitám. Není divu, že až třicet procent z nich trpí nadváhou a obezitou. Každý žijeme v jiném prostředí, máme jiné časové   i finanční možnosti. Ať již ve městě nebo na vesnici, v rodinném domě, nebo v paneláku, každý pohyb se dnes počítá. Tříleté dítě je již pohybově zdatnější a můžete tedy začít se samostatnými aktivitami, které odpovídají jeho věku a fyzickému vývoji. Pohyb by však stále měl být hrou a neměl by být jednostranně zaměřený. Kolo, brusle, nebo plavání můžete dítěti představit poměrně brzy, v tomto věku však potřebuje především všeobecnou pohybovou průpravu. Ideální je všestrannost, která učí obratnosti, rychlosti a koordinaci pohybů jemné i hrubé motoriky. Důležitý je rovněž dětský kolektiv, který motivuje k pokrokům, dává příležitost osvojit si sociální dovednosti        a učit se disciplíně a fair play.

                                                                                                                                        Děkujeme za Vaší spolupráci  Bc. Durková Andrea

—————

Zpět