Havárie vody - aktuálně

02.01.2020 08:59

Havárii vodovodního potrubí se k dnešnímu dni podařilo odstranit a obnovit tak dodávku pitné vody do budovy MŠ. V současné době probíhají práce na zasypání výkopu a úpravě terénu nádvoří školy, která bude pokračovat ještě zítra. Provoz školy je pro dnešek i vzhledem k menšímu počtu dětí z důvodu školních prázdnin převeden jen do levého křídla budovy. V pondělí 06. 01. 2020 již bude zcela provoz školy obnoven.  HB

—————

Zpět