Dopoledne s házenou

22.03.2024 07:28

   Nejúspěšnější sportovní klub Lovci Lovosice uspořádal pro naše děti sportovní akci Házenkářský den v hale Chemik. Dětí ze tříd Žabek a Krtečků se ve čtvrtek 21. 03. ujali kvalifikovaní trenéři, kteří si děti rozdělili do šesti družstev. Vytvořili zábavné a motivující aktivity zaměřené na rozvoj pohybových dovedností a základních prvků házené, které děti s nadšením plnily. Snažili se přiblížit dětem tento skvělý sport, který může v předškolním věku přinést mnoho výhod. Dopoledne jsme si společně užili a chtěli bychom poděkovat za příjemně prožité dopoledne.                                                                                                                                                                                         Mojžíšová Lenka

—————

Zpět