Děti v povinném PV a školní prázdniny

23.10.2020 06:05

   V době prázdnin základních a dalších škol nemají děti v povinném předškolním vzdělávání povinnost plnit docházku do MŠ. V tomto případě se jedná o podzimní prázdniny 26. - 30. 10. 2020.

§ 34 a, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon: Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (§ 1c vyhl.č.14/05). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

OPATŘENÍ MŠMT Č. j.: MSMT-39185/2020-1 -podle § 24 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), stanovuje MŠMT odlišnosti v organizaci školního roku takto :

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny (28.10. státní svátek, 29. a 30.10 podzimní prázdniny – volný je tedy celý týden).                                        HB

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745