Děti v povinném PV a školní prázdniny

23.10.2020 06:05

   V době prázdnin základních a dalších škol nemají děti v povinném předškolním vzdělávání povinnost plnit docházku do MŠ. V tomto případě se jedná o podzimní prázdniny 26. - 30. 10. 2020.

§ 34 a, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon: Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (§ 1c vyhl.č.14/05). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

OPATŘENÍ MŠMT Č. j.: MSMT-39185/2020-1 -podle § 24 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), stanovuje MŠMT odlišnosti v organizaci školního roku takto :

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny (28.10. státní svátek, 29. a 30.10 podzimní prázdniny – volný je tedy celý týden).                                        HB

—————

Zpět