Děti uspěly ve výtvarných soutěžích

06.06.2014 07:23

    V rámci projektu LIFE + „Stepi lounského středohoří“, vyhlásila Správa CHKO České středohoří v Litoměřicích výtvarnou soutěž na téma „Kdo bydlí v sadě“. Posláním soutěže bylo seznámit děti s prostředím starých ovocných sadů. Děti naší mateřské školy navštívily 2x starý sad centra Mozaika v Malých Žernosekách. Poznávaly jej v různých ročních obdobích a pozorovaly zvířecí obyvatele. Proto se nám naše výtvarné práce do soutěže tolik vydařily. Karolínka Jahodová ze třídy Lištiček získala krásné 2. místo. Moc gratulujeme!

   Každoročně s dětmi 3. ročníku MŠ navštěvujeme HZS v Litoměřicích, kde nám profesionální hasiči ochotně ukazují zázemí ke své velmi náročné a nebezpečné práci. V letošním roce byla vyhlášena výtvarná soutěž pro děti mateřských škol Požární ochrana očima dětí. Rádi jsme se účastnili, obrázky dětí vystihovaly nebezpečné situace při požárech, ale i techniku, která jim v práci pomáhá. V soutěži za naši MŠ uspěla na medailovém místě 6ti letá Evička Tritthartová, blahopřejeme! 

                                                J. Cimrová

—————

Zpět