Děti rozezpívaly koledami náměstí

20.12.2021 10:38

  Kvůli koronavirové situaci se nám pár let nepodařilo potěšit obyvatele Lovosic vánočními zpěvy na lovosickém náměstí. V letošním roce se na nás štěstí usmálo a děti mohly zpívat svým blízkým i kolemjdoucím. Svým vystoupením dne 15.12. chtěly děti zpříjemnit předvánoční čas a shon a odlehčit aktuální nelehkou situaci. Lovosické náměstí se rozeznělo zvoněním rolniček, a především melodiemi známých vánočních koled. Své vystoupení zakončily nejoblíbenější vánoční písní Rolničky. Dětem byl odměnou velký potlesk. Po vystoupení děti rozdaly vánoční přáníčka, která samy vyrobily. Děti z 6. třídy odnesly přáníčka i do Hezkých domů, kde si společně s jejich klienty zazpívaly koledy a popřály jim krásné Vánoce.

                                                                                                                                    Bc. A. Durková

—————

Zpět