Děti na pekelné stezce

07.12.2021 06:12

   V den před očekávaným příchodem nebeské návštěvy byly děti pozvány na pekelnou stezku. Tu si pro ně připravily děti z detašovaného pracoviště ze třídy Soviček. Na začátku stezky je přivítal sám Lucifer, který je seznámil se stezkou a přislíbil sladkou odměnu za splnění čertích úkolů. Na trase bylo připraveno celkem 8 stanovišť. Děti luštily hádanky, labyrinty, počítaly brambory mezi jinou zeleninou, vymýšlely čertí jména, hádaly pohádky, kde se vyskytuje čert. Jelikož děti vše zvládly, dalo by se říct že až s čertí jistotou, slíbenou odměnu si zasloužily. Děti se tímto připravily na právě již zmiňovaný očekávaný den, na příchod Mikuláše. A musíme říct, že my jsme na čerta připraveni.                     Bc. A. Durková

—————

Zpět