Děti dětem

27.01.2015 18:57

    Do třídy Myšiček, kde se sešly děti celé naší MŠ zavítal na návštěvu pěvecký sbor Letušky ze Základní školy A. Baráka. Pěvecký sbor pod vedením paní učitelky zazpíval dětem několik písniček, ke kterým se děti spontánně přidávaly a každou písničku odměnily bouřlivým potleskem. Následně se děti zúčastnily za doprovodu klavíru hudebních hádanek, kdy paní učitelka předehrávala známé melodie dětských písní a děti se hlásily a hádaly, jak se která písnička jmenuje a za každou správnou odpověď následovala sladká odměna. Děti si písničku poté společně zazpívaly. Na závěr vystoupení si školáci i předškoláci zatančili tanec „Hoky koky“, který sklidil obrovský úspěch a potlesk všech. Děkujeme Letuškám za pěkný zážitek.                                                                                  M. Hufnagelová

—————

Zpět