Den zvířat v ZŠ

16.10.2023 19:36

   ZŠ Antonína Baráka pozvala děti naší MŠ na akci konanou ke Dni zvířat. Děti plnily osm úkolů, kde sestavovaly obrázky zvířat, skákaly přes překážky jako králíci, zkusily si nadojit od kravičky mléko, ukazovaly, jaké zvuky zvířata vydávají apod. Za splněný úkol dostaly děti razítko. Na konci stezky všichni obdrželi medaili a sladkost.                                                                                             V. Pátková

—————

Zpět