ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

28.11.2014 14:01

Zpráva a texty jsou přeposlány od organizátora akce. Přijďte nás podpořit alespoň jako diváci, ke shlédnutí bude i kamion Coca Cola.

V 18:00 začneme koledami povinnými, přesně v daném pořadí:
Nesem vám noviny, D dur
Narodil se Kristus Pán, D dur
Půjdem spolu do Betléma, D dur
Den přeslavný jest k nám přišel, e moll
Pásli ovce Valaši, C dur
Vánoce, Vánoce přicházejí. C dur

Po koledách ještě zazní v podání Lovosického chrámového sboru další lidové koledy, které si budete moci z vytištěných letáků také zazpívat (viz příloha). Kromě toho vyjde zpěvník, který bude vložený v Litoměřickém deníku v den pořádání akce, tedy 10. 12. 2014. Hudební doprovod zajistí p. učitelka Petra Kacianová ze ZUŠ v Lovosicích.

 

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Nesem vám noviny

1.    Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte,

slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.

2.    Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána.

Jej ovinula a zavinula, jej ovinula a zavinula plenčičkama.

3.    Kněmuž to andělé z nebe přišli, i také pastýři jsou se sešli.

Jeho vítali, jeho chválili, jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.

4.    Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, který ses narodil z čisté Panny,

pohlédni na nás a přijmi od nás, pohlédni na nás a přijmi od nás tyto dary.

 

Narodil se Kristus Pán

1.    Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se.

Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

2.    Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se.

Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

 

Půjdem spolu do Betléma

1.    Půjdem spolu do Betléma, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!

2.    Začni, Kubo, na ty dudy, dujdaj, dujdaj, dujdaj, dá!

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!

3.    A ty, Janku, na píšťalku, dudli, dudli, dudli, dá!

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!

4.    A ty, Mikši, na housličky, hudli, tidly, hudli, dá!

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!

5.    A ty, Vávro, na tu basu, rum, rum, rum, rum, ruma, da!

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!

 

Den přeslavný jest k nám přišel

  1. Den přeslavný jest k nám přišel, budiž z toho každý vesel,

radujme se, veselme se, v tomto novém létě.

  1. Nového léta vinšujem, syna neb dceru darujem,

léto mine a pomine, dobrého vám přejem.

  1. Abychom k vám přes rok přišli, a vás ve zdraví zas našli,

léto mine a pomine, vás ve zdraví našli.

 

Pásli ovce Valaši

1. Pásli ovce Valaši při betlémské salaši.

Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. 2x

2. Anděl se jim ukázal, do Betléma jím kázal.

Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. 2x

3. Běžte rychle, pospěšte, Ježíška tam najdete.

Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. 2x

4. On tam leží v jesličkách, ovinutý v plenčičkách.

Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. 2x

5. Maria ho kolíbá, svatý Josef mu zpívá.

Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. 2x

 

Vánoce, Vánoce přicházejí

R: Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,

po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.

1. Proč si děda říct si nedá, tluče o stůl v předsíni, a pak děda, marně hledá kapra pod skříní.

Naše teta peče léta na Vánoce vánočku, nereptáme, aspoň máme něco pro kočku.

R: Jo, Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, …

2. Bez prskavek tvrdil Slávek na Štědrý den nelze být a pak táta s minimaxem zavlažoval byt.

Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost, říká táta vždy, když chvátá na pohotovost.

R: Jo, Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, …

3. Jednou v roce na Vánoce strejda housle popadne, jeho vinou se z nich linou tóny záhadné.

Strejdu vida děda přidá „Neseme vám noviny," čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný.

R: Jo, Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, …

4. A když sní se, co je v míse, televizor pustíme, v jizbě dusné všechno usne k blaženosti své.

Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc, máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc.

R: Jo, Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, …

. On rozdává štědrovničky,

jabka, hrušky i trojníčky.

Za naše zpívání, za koledování

dej nám Pán Bůh své požehnání.

 

Chtíc, aby spal,

tak zpívala synáčkovi,

matka, jež ponocovala, miláčkovi:

„Nynej, rozkošné děťátko,

synu Boží!“

Nynej, nynej, nemluvňátko,

světa zboží!

2. Dřímej, to žádost matky je, holubičko,

v tobě se duše raduje, ó perličko!

Nebesa chválu pějí tvou,

slávu a čest,

velebí tebe každý tvor,

tisíce hvězd.

 

Pastýři, nespěte,

ej, pastýři, nespěte!

K Betlému pospěšte,

ej, k Betlému pospěšte!

Zdaliž jste to znamení

neviděli na nebi,

co se stalo o půlnoci

při slavném narození,

o příchodu Mesiáše,

jaké to podivení!

 

Veselte se,

radujte se!

Narodil se v té chvíli

Ježíšek rozmilý,

v jesličkách on leží,

pastýři tam běží, plesají, zpívají,

Ježíška vítají, vítají!

2. I my děti, chcem tam spěti,

Ježíška vítati, jemu zazpívati:

Ježíšku maličký,

měj vždy rád dětičky!

Srdéčko, dušičku

dáme ti, Ježíšku, Ježíšku!

 

NA NEBESÍCH HVĚZDIČKA VYCHÁZÍ,

že se nám narodil syn boží,

že se nám narodil syn boží.

2. Narodil se ve veliké chudobě,

neměl než dva andělíčky při sobě,

neměl než dva andělíčky při sobě.

 

Přišlo jsi k nám, Jezulátko,

ty rozmilé pacholátko,

bychom jak ty živi byli,

z pravé cesty nezbloudili

Přišlo jsi k Nám, Jezulátko!

 

2. Rač zrcadlem nám vždy býti,

dle Tvých ctností dále žíti,

ať jsou čistí naši dnové,

ať žijem co andělové!

Rač zrcadlem nám vždy býti!

 

Tedy poženem,

a honem tam do Betléma půjdem.

Poženem, a honem tam do Betléma půjdem.

Ty vezmeš housličky, já dudy mám,

poženem k jesličkám, zahrajem tam.

 

Nesem vám noviny, poslouchejte,

z Betlémské krajiny, pozor dejte.

Slyšte je pilně a neomylně,

slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.

2. Synáčka zrodila čistá Panna,

v jesličky vložila Krista Pána.

Jej ovinula a zavinula,

jej ovinula a zavinula plenčičkama.

3. Kněmuž to andělé z nebe přišli,

i také pastýři jsou se sešli.

Jeho vítali, jeho chválili,

jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.

4. Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,

který ses narodil z čisté Panny, pohlédni na nás a přijmi od nás, pohlédni na nás a přijmi od nás tyto dary.

 

Narodil se Kristus Pán

veselme se,

z růže kvítek vykvet nám,

radujme se.

Z života čistého, z rodu královského

nám, nám narodil se.

2. Jenž prorokován jest, veselme se,

ten na svět poslán jest, radujme se.

Z života čistého, z rodu královského

nám, nám narodil se.

 

Půjdem spolu do Betléma,

dudaj, dudaj, dudaj dá!

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!

2. Začni, Kubo, na ty dudy,

dudaj, dudaj, dudaj dá!

 

Ježíšku, panáčku,

já tě budu kolíbati,

Ježíšku, panáčku,

já tě budu kolíbat!

3. A ty, Janku, na píšťalku,

dudaj, dudaj,dudaj dá!

Ježíšku, panáčku,

já tě budu kolíbati,

Ježíšku, panáčku,

já tě budu kolíbat!

4. A ty, Mikši, na housličky,

hudli, tidly, hudli, dá!

Ježíšku, panáčku,

já tě budu kolíbati,

Ježíšku, panáčku,

já tě budu kolíbat!

5. A ty, Vávro, na tu basu, rum, rum, rum, rum, ruma, da!

Ježíšku, panáčku,

já tě budu kolíbati,

Ježíšku, panáčku,

já tě budu kolíbat!

 

Den přeslavný

jest k nám přišel,

budiž z toho každý vesel,

radujme se, veselme se,

v tomto novém létě.

2. Nového léta vinšujem,

syna neb dceru darujem,

léto mine a pomine,

dobrého vám přejem.

3. Abychom k vám přes rok přišli,

a vás ve zdraví zas našli,

léto mine a pomine,

vás ve zdraví našli.

 

Pásli ovce Valaši

při betlémské salaši.

Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. 2x

2. Anděl se jim ukázal,

do Betléma jít kázal.

Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. 2x

3. Běžte rychle, pospěšte,

Ježíška tam najdete.

Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. 2x

4. On tam leží v jesličkách,

ovinutý v plenčičkách.

Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. 2x

5. Maria ho kolíbá,

svatý Josef mu zpívá.

Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. 2x

 

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,

po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.

1. Proč si děda říct si nedá,

tluče o stůl v předsíni,

a pak děda, marně hledá

kapra pod skříní.

Naše teta peče léta

na Vánoce vánočku,

nereptáme, aspoň máme

něco pro kočku.

R: Jo, Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, …

2. Bez prskavek tvrdil Slávek

na Štědrý den nelze být

a pak táta s minimaxem

zavlažoval byt.

Tyhle ryby neměly by

maso míti samou kost,

říká táta vždy, když chvátá

na pohotovost.

R: Jo, Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, …

3. Jednou v roce na Vánoce

strejda housle popadne,

jeho vinou se z nich linou

tóny záhadné.

Strejdu vida děda přidá

„Neseme vám noviny,"

čímž prakticky zničí vždycky

večer rodinný.

R: Jo, Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, …

4. A když sní se, co je v míse, televizor pustíme,

v jizbě dusné všechno usne

k blaženosti své.

Mně se taky klíží zraky,

bylo toho trochu moc,

máme na rok na klid nárok,

zas až do Vánoc.

R: Jo, Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, …

 

Tichá noc, svatá noc,

jala lid v blahý klid.

Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,

hvězdy při svitu u jeslí dlí,

v nichž malé děťátko spí,

v nichž malé děťátko spí.

2. Tichá noc, svatá noc!

Co anděl vyprávěl,

přišel s jasností v pastýřův stan,

zní již z výsosti, z všech země stran:

"Vám je dnes spasitel dán,

přišel Kristus Pán!"

 

Jak jsi krásné neviňátko

vprostřed bídy nebožátko.

Před tebou padáme,

dary své skládáme.

2. Já ti nesu dvě kožičky,

by zahřály tvé nožičky.

Já zas trochu mlíčka,

by kvetla tvá líčka.

3. Já ti nesu veselého,

beránka ze stáda svého,

s ním si můžeš hráti, libě žertovati.

4. A co mi ti nuzní dáme?

Darovat ti co nemáme,

my ti zadudáme, písně zazpíváme.

 

Veselé vánoční

hody, zpívejte dítky koledy,

o tom, co se vskutku stalo,

že se lidem narodilo děťátko,

o tom, co se vskutku stalo,

 že se lidem narodilo děťátko.

2. Potmě leží, nemá svíčičky,

na nebi mu svítí hvězdičky.

Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo nahé a nic nemáš, děťátko!  Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo nahé a nic nemáš, děťátko!

 

Co to znamená,

medle aj, nového?

Nebyloť dávno nebe tak jasného.

Měsíc překrásně svítí,

musí to něco býti,

zpívají libým hlasem andělé:

„Sláva Bohu na výsostech,“ vždy prozpěvují,

„Sláva Bohu na výsostech,“ vždy prozpěvují.

 

Slyšeli jsme v Betlémě,

že tam leží na seně,

to překrásné pacholátko,

ušlechtilé Jezulátko,

Josef s matkou je hlídá,

Josef s matkou je hlídá.

 

Ráda bych k Betlému k Ježíšku malému.

Mám doma křepeličku a pěknou žežuličku, ty mu odvedu.

Bude žežulička vyrážet Ježíška.

U hlavičky jeho sedávat,

líbezně mu bude kukávat,

zdráv buď Ježíšku!

 

Bratři a sestřičky,

pojďme na jesličky,

pojďme již, pojďme již!

V jeslích dřímá hošíček,

jmenuje se Ježíšek.

Chlapečku svatý,

vítej nám, vítej nám,

poslal tě na svět

pán Bůh sám, pán Bůh sám.

 

Spi slaďounce,

Jezu Kriste,

synu Boží, Panny čisté, spi a spi,

my jsme se tu k tobě sešli

a zpíváme ti u jeslí.

Spi slaďounce, spi miláčku!

2. Milá máti tvá, ó dítě,

políbením probudí tě, spi a spi,

proto přišel s nebe dolů,

bys nás spasil všech pospolu.

Spi slaďounce, spi miláčku!

 

Na nebi andělé

zpívají vesele,

že v jeslích děťátko,

malé Jezulátko,

spočívá spanilé, spočívá spanilé,

spočívá dnes přespanilé.

 

Dej Bůh štěstí tomu domu,

my zpíváme, víme komu,

malému děťátku, Kristu Jezulátku,

dnes v Betlémě narozenému.

—————

Zpět