Naši broučci

10.06.2015 06:23

 

Ve středu 03. 06. 2015 nás navštívili lesníci Petr a Monika z Lesů ČR. Připravili si pro děti mnoho zajímavých obrázků hmyzu, přírodnin, sbírku brouků, motýly, lupy, kouzelné pytlíky aj. Pod stromy na školní zahradě jsme se usadili do trávy na deky a Petr dětem vyprávěl o broučcích, kteří škodí stromům, o broučcích, kteří jsou užiteční. Jak se jmenují a jak vypadají i zkoušku na závěr jak a co jsme se dozvěděli děti zvládly hravě. Na jiném stanovišti Monika skupince dětí vyprávěla o broučcích – děti si prohlédly sbírku různých brouků (roháče velkého, chrobáka velkého, chrousta, zlatohlávka, tesaříka..), také běláska a kuklu motýla. Pozorovaly, jak dokáží broučci pod kůrou stromů vykousat cestičky a jak si udělají dírky v kůře stromů. U hmyzího domečku jsme společně pozorovali,  kteří broučci se u nás na naší školní zahrádce zabydleli – nejvíce larvy slunéčka sedmitečného a  mravenci. Pavoučci nám utkali krásné pavučinky. V trávě děti hledaly broučky a mohly je lupou pozorovat, nejvíce nacházely larvy slunéčka sedmitečného. Hmatové hádanky děti zvládly – přírodniny v kouzelném pytlíčku převážná část dětí uhodla. Na závěr dnešního setkání si děti zahrály pohybovou hru Na štrúdl. Děti jednotlivých tříd si poté na zahradě vyrobily z papíru pavouky, včelky ap.

Pro děti velice pěkné dopoledne, děkujeme a těšíme se zase na podzim.  M.Nováková

—————

Zpět