Bezpečnost na prvním místě

06.05.2013 07:52

   Bezpečnost na prvním místě, to je motto, kterým se řídíme při všech činnostech a aktivitách dětí. Již po několik let se pro nás duben stává časem, kdy soustředíme prožitkové aktivity dětí s tématem bezpečnost do jednoho celku. Opakování je matka moudrosti a tak si společně v tento čas vždy připomínáme vše, co o bezpečném chování při dětských hrách, sportování nebo při obyčejné chůzi po komunikacích ve městě již víme. Navozujeme dětem při hrách situace, které vyžadují rychlé a bezpečné jednání a rozhodování, učíme děti jak přivolat pomoc, seznamujeme děti s osobami a organizacemi, které nám v případě potřeby určitě pomohou.

   Na návštěvu do MŠ jsme opět pozvali příslušníky Městské policie Lovosice, kteří dětem předvedli policejní auto i vybavení potřebné k výkonu své práce. Policisté zopakovali dětem jak přecházet vozovku, vyzkoušeli děti ze znalosti základních dopravních značek, připomněli jim, jak zavolat pomoc v případě nouze. V rámci bloku o bezpečnosti jsme navštívili Záchrannou stanici v Lovosicích, zde si děti prohlédly sanitní vůz, záchranář jim změřil krevní tlak a na obrazovce ukázal křivku funkce srdce. Děti si vyzkoušely nosítka a prakticky si ukázaly jak znehybnit končetinu. Nejstarší děti pak vyjely autobusem do Hasičské záchranné stanice do Litoměřic. Zde si prohlédly vybavení celého objektu, hasiči jim předvedli rychlý přesun při výjezdu k požáru, seznámili děti s pomůckami, které používají při hašení ohně, dopravní nehodě nebo záchraně tonoucího. Nejvíce se dětem líbil vysunovací žebřík,  na kterém se i paní učitelky nechaly vysunout do třicetimetrové výšky. Na oplátku děti namalovaly policistům, záchranářům i hasičům krásné obrázky. Součástí programu bezpečnosti bylo i setkání s canisterapeutickým psem, děti se dozvěděly, jak tento pejsek pomáhá postiženým lidem, v MŠ si ho mohly pohladit i nakrmit. Děti již vědí, jak se chovat k cizím psům.                                                                                                                                           

   Měsíc bezpečnosti v naší MŠ byl v rámci spolupráce mezi MŠ a ZŠ A. Baráka zakončen dopravní hrou na hřišti ZŠ, kde pro nás nejstarší žáci ZŠ připravili několik stanovišť s úkoly z dopravní výchovy.  

   Dnes již všichni víme, jak se vyvarovat nebezpečným situacím naším správným chováním a koho a jak přivolat na pomoc. Kéž bychom záchranáře nikdy nepotřebovali. Za jejich obětavou práci všem děkujeme.                                              

                                                                                                                     Eva Pišlová  

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745