Bezpečnost na prvním místě

06.05.2013 07:52

   Bezpečnost na prvním místě, to je motto, kterým se řídíme při všech činnostech a aktivitách dětí. Již po několik let se pro nás duben stává časem, kdy soustředíme prožitkové aktivity dětí s tématem bezpečnost do jednoho celku. Opakování je matka moudrosti a tak si společně v tento čas vždy připomínáme vše, co o bezpečném chování při dětských hrách, sportování nebo při obyčejné chůzi po komunikacích ve městě již víme. Navozujeme dětem při hrách situace, které vyžadují rychlé a bezpečné jednání a rozhodování, učíme děti jak přivolat pomoc, seznamujeme děti s osobami a organizacemi, které nám v případě potřeby určitě pomohou.

   Na návštěvu do MŠ jsme opět pozvali příslušníky Městské policie Lovosice, kteří dětem předvedli policejní auto i vybavení potřebné k výkonu své práce. Policisté zopakovali dětem jak přecházet vozovku, vyzkoušeli děti ze znalosti základních dopravních značek, připomněli jim, jak zavolat pomoc v případě nouze. V rámci bloku o bezpečnosti jsme navštívili Záchrannou stanici v Lovosicích, zde si děti prohlédly sanitní vůz, záchranář jim změřil krevní tlak a na obrazovce ukázal křivku funkce srdce. Děti si vyzkoušely nosítka a prakticky si ukázaly jak znehybnit končetinu. Nejstarší děti pak vyjely autobusem do Hasičské záchranné stanice do Litoměřic. Zde si prohlédly vybavení celého objektu, hasiči jim předvedli rychlý přesun při výjezdu k požáru, seznámili děti s pomůckami, které používají při hašení ohně, dopravní nehodě nebo záchraně tonoucího. Nejvíce se dětem líbil vysunovací žebřík,  na kterém se i paní učitelky nechaly vysunout do třicetimetrové výšky. Na oplátku děti namalovaly policistům, záchranářům i hasičům krásné obrázky. Součástí programu bezpečnosti bylo i setkání s canisterapeutickým psem, děti se dozvěděly, jak tento pejsek pomáhá postiženým lidem, v MŠ si ho mohly pohladit i nakrmit. Děti již vědí, jak se chovat k cizím psům.                                                                                                                                           

   Měsíc bezpečnosti v naší MŠ byl v rámci spolupráce mezi MŠ a ZŠ A. Baráka zakončen dopravní hrou na hřišti ZŠ, kde pro nás nejstarší žáci ZŠ připravili několik stanovišť s úkoly z dopravní výchovy.  

   Dnes již všichni víme, jak se vyvarovat nebezpečným situacím naším správným chováním a koho a jak přivolat na pomoc. Kéž bychom záchranáře nikdy nepotřebovali. Za jejich obětavou práci všem děkujeme.                                              

                                                                                                                     Eva Pišlová  

 

—————

Zpět