Náhradní prázdninový provoz

V době uzavření mateřské školy v průběhu letních prázdnin je zajištěn náhradní provoz v MŠ: 

Resslova Lovosice 01. – 14. 07. 2024 

Terezínská Lovosice 12. – 25. 08. 2024 

Docházka dětí bude zajištěna pouze pro děti zaměstnaných rodičů.

V případě, že potřebujete přihlásit vaše dítě na jinou MŠ, vyžádejte si žádost o přijetí dítěte do náhradní MŠ ve vaší třídě, zde vyplněnou žádost též odevzdejte. 

Počet míst v jednotlivých MŠ je omezen. 

Termín pro podání žádostí: do 14. 06. 2024