Školní projekt Podzim kouzlí

01.12.2014 11:11

Ve středu 26. 11. v dopoledních hodinách si děti mateřské školy procvičily své dosud získané vědomosti a dovednosti během školního projektu nazvaného Podzim kouzlí. Na třídách byly připraveny rozmanité činnosti k procvičení všech smyslů, orientace v tělním schématu, třídění a rozlišování stromů x plodů lesa, ovoce x zeleniny a zvířátek žijících v lese. Děti plnily úkoly s radostí. Nejvíce se jim líbily činnosti s přírodním materiálem, skládání a určování obrázků. Při závěrečném hodnocení průběhu a výsledku projektu děti projevily svůj zájem o další zábavné dopoledne.                              J. Carová, uč. MŠ

—————

Zpět