Navštívili nás učitelé ZUŠ

18.09.2023 06:39

   Děti v povinném předškolním vzdělávání navštívili mladí učitelé ze Základní umělecké školy v Lovosicích a přinesli s sebou několik hudebních nástrojů. Nejprve si je děti prohlédly a poté poslouchaly, jaký mají zvuk. Hádaly známé písně, které jim housle, zobcová flétna, trubka a klavír zahrály. Na závěr si děti poslechly všechny nástroje dohromady. Rodiče mohou děti přihlásit k výuce hry na hudební nástroje v ZUŠ již v tomto věku.

                                                                                                                                                                                    P. Holovská

—————

Zpět