Školní rok 2015/2016 je za dveřmi

23.08.2015 15:28

   Vážení rodiče,

letošní sluncem prosluněné prázdniny se nezadržitelně chýlí ke konci. Blížící se první zářijový den s netrpělivostí určitě očekávají všichni rodiče s dětmi, pro něž se tento den současně stane prvním dnem nové životní etapy a tou je vstup dítěte do mateřské školy. Doufám, že první školní den netrpělivě očekávají i ty děti, které o prázdninách odpočívaly od mateřské školy celé dva měsíce. Letošní léto se velmi vydařilo a tak si přeji, ať krásné počasí přetrvá do dlouhého babího léta, abychom si s dětmi mohli užít spoustu činností venku a ať se společně za pár dnů sejdeme všichni zdraví a dostatečně odpočatí.

        V úterý 01. 09. zahájíme nový školní rok 2015 /2016. Pro mnoho z vás, kteří povedete své dítě poprvé do MŠ, bude tento den plný očekávání a možná i obav, jak proběhne první, opravdový den bez maminky jen ve společnosti svých vrstevníků.

       Maminky a tatínkové nebojte se, náš adaptační program je nastaven pro potřeby vašeho dítěte. Pokud si to situace vyžádá nebo budete mít chuť i čas, pobuďte s vaší ratolestí ve třídě. Můžete si společně hrát a poznávat spolu se svým dítětem nové prostředí. Pokud máte možnost, můžete usnadnit první dny pobytu vašeho dítěte v MŠ tím, že si ho vyzvednete po obědě, tj. po 12.00 hodině, v případě potřeby i dříve, domluvíte se aktuálně s p. učitelkou. Po obědě vyčkejte, prosím, trpělivě v šatně, dokud vaše dítě v klidu nedojí. Ve třídách jsou nastavena základní pravidla, na která budeme následně děti přivykat: klidné jídlo s postupnou samoobsluhou, hygiena, rozloučení s dětmi a p. učitelkami, během dne potom uklízení hraček nebo dokončení započaté činnosti. Děti si budou nějaký čas vytvářet nové vazby ke kamarádům, p. učitelkám a celému prostředí MŠ. Budeme jim všestranně pomáhat nejen my zaměstnanci, ale žádáme i vás, rodiče, usnadněte dětem (i nám) co nejvíce proces adaptace. Seznamte dítě se svojí značkou – obrázkem (bude dítěti přidělena první den při vstupu do šatny), kde bude mít bezpečně uloženy všechny své věci. Označte všechny oděvy a další potřeby, které do MŠ dítěti přinesete jménem nebo dohodnutou značkou, nebude se trápit, že si ještě své věci nepozná a nemůže dojít k záměně (spousta dětí má stejné bačkory, pyžamko, zubní kartáček apod.). Pokud dítě ještě potřebuje pomoci s oblékáním (pomohou p. učitelky nebo provozní pracovnice), ulehčete mu proces sebeobsluhy takovými oděvy a obuví, které mají jednoduchá zapínání, dítě se rychleji naučí oblékat samo a má radost z úspěchu. Co tedy máte svému dítěti do MŠ připravit?

  1. přezůvky s pevnou patou a pevnou podrážkou = klasické bačkůrky, ne pantofle nebo gumové nazouváky! – zůstávají uloženy v šatně – označit!
  2. pyžamo – 1x týdně vyměňujte – označit!
  3. plastový hrneček  - pro průběžný pitný režim dítěte – označit!
  4. zubní kartáček a pastu s kelímkem – vyměňujte během šk. roku dle potřeby – označit!
  5. základní náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, v zimě punčocháče, tepláky, legíny apod.) – ideální uložit do látkového sáčku, zůstává v šatně – vše označit!
  6. tepláky (kraťasy) nebo volné kalhoty bez kšand pro chlapce, legíny, tepláky, šaty nebo zástěrku pro děvčata na pobyt ve třídě = podle vašich zvyklostí, oblečení hlavně pohodlné pro vaše dítě a které si samo snadno obleče – označit!
  7. tepláky nebo pohodlné kalhoty na převlečení na pobyt venku, na zahradu mohou být    i náhradní boty (děti se na pobyt venku převlékají) – označit!
  8. balení nebo krabici papírových kapesníků (doplňujte průběžně několikrát za rok)

   Přijďte se svým dítětem do 08.00 hodin, kdy se sčítá počet přítomných a předává do školní kuchyně pro přípravu stravy pro děti. Pokud budete potřebovat přijít kdykoliv do MŠ později, nevadí, pouze nám oznamte pozdní příchod do 08.00 hodin telefonicky nebo den předem.

   Děti si můžete z MŠ vyzvednout po obědě, tj. po 12.00 hod. a průběžně od 14.00 do 16.00 hodin. V případě potřeby a po předchozí dohodě kdykoliv během dne. V sezoně děti pobývají při příznivém počasí i odpoledne na školní zahradě. Myslete na to, že mateřská škola nenahrazuje rodinnou péči, pokud vám dovolí vaše pracovní doba, nenechávejte děti v MŠ po celou provozní dobu.

   Režim dne v mateřské škole je pružný, přizpůsobuje se okamžitým podmínkám, případným organizačním změnám. Časový rozvrh stravování a odpočinku dětí však zůstává konstantní. Je přizpůsobován potřebám dětí, ročnímu období a meteorologickým podmínkám se zajištěním psychosomatických podmínek a maximální bezpečnosti dětí.

Režim dne

06. 00 – 09. 45     

Postupné scházení dětí, spontánní hravé činnosti, pohybové činnosti, pracovní a výtvarné aktivity, individuální práce s dětmi, zdravotní cvičení, pohybové chvilky, relaxační chvilky, prvky tvořivé dramatiky, smyslové hry a činnosti, logopedie, psychomotorické hry, hudební         a taneční činnosti apod.

Průběžná přesnídávka s ovocem samoobslužně

Průběžně pitný režim samoobslužnou formou

Průběžně hygiena, ústní hygiena

09. 45 – 11. 45   

Pobyt venku s pohybovými aktivitami a hrami na školní zahradě nebo mimo MŠ (náhradní činnosti v MŠ v případě nepříznivého počasí)

11. 45 – 12. 15   

Oběd, pitný režim, hygiena, ústní hygiena

12. 15. – 14. 00   

Poslechové činnosti literární a hudební, relaxace, odpočinek či spánek na lůžku – dle potřeb dětí. Ty, které nespí, se věnují klidným hrám nebo tvořivým činnostem, individuální práci s učitelkou

14. 00 – 14. 15    

Odpolední svačina, hygiena

14. 15 – 16. 00     

Společenské hry, pohybové aktivity, spontánní hry apod. uvnitř MŠ nebo na školní zahradě

    Informujte děti o tom, která akce je v MŠ čeká, co budou jíst apod. Čtěte denně informace na třídách, myslete na to, jestli si mají do MŠ pro svoji činnost donést nějakou pomůcku. Svěřili jste nám vaše děti do péče, chceme pro ně jen to nejlepší a pouze při kvalitní spolupráci MŠ a rodiny budou vaše děti spokojené a budou mít otevřené dveře svému novému poznávání a rozvoji vlastní osobnosti. Hodně si se svými dětmi povídejte o zážitcích z MŠ, nechte je vyprávět, kreslit, co zažily, co se jim líbilo, ale také, co je trápí. Komunikujte denně s pedagogy, nespěchejte na děti - i každý z nás dospělých máme své tempo. Při vyzvedávání dítěte v klidu vyčkejte, aby mělo vaše dítě klid na dokončení činnosti.

   Pokud bude z MŠ vyzvedávat vaše dítě jiná osoba, než zákonný zástupce (rodiče), vyplníte ve třídě tiskopis s názvem Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ, kterým dáte písemný souhlas k předání vašeho dítěte vámi pověřeným osobám.

   Jestliže došlo od přihlášení dítěte do MŠ ke změně osobních údajů dítěte, či zejména ke změně vašeho telefonního čísla nebo bydliště, nezapomeňte tuto změnu neprodleně nahlásit ve třídě – telefonní spojení je náš nejrychlejší kontakt na vás, v případě potřeby.

   Pokud jste ještě nedodali do MŠ souhlas k inkasu na úhradu stravného a úplaty za předškolní vzdělávání, učiňte tak nejpozději poslední srpnový týden.

   V průběhu září se budou konat jednotlivě třídní schůzky rodičů, na kterých se dozvíte další podrobnosti týkající se chodu MŠ, budete též seznámeni se školním řádem a školním vzdělávacím programem.

   Vaše potřeby, přání a připomínky k provozu školy s námi řešte pokud možno ihned (s ředitelkou či učitelkou na třídě), dohoda bude doufám vždy možná a můžeme předejít případným nedorozuměním nebo nepříjemnostem.

    Přeji tedy všem - dětem, rodičům i zaměstnancům školy, aby byl nadcházející významný 50. školní rok v historii MŠ úspěšný, radostný a plný krásných zážitků. Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili zapsáním vašeho dítěte do naší mateřské školy, těšíme se na vás a hlavně na vaše děti i na spolupráci při výchově i vzdělávání vašich ratolestí.                                          

                                                                                                                                               H. Bažantová, řed. MŠ


 

 

—————

Zpět