Přehled školních akcí pro rok 2018/2019

ZÁŘÍ

 

 

 

 

 

 

 

03. 09. 

 • Vesele do nového školního roku s cvrčkem Sadáčkem 

04. 09.

 • Cvrček Sadáček uvítá nové děti spolu s ostatními kamarády
 • dopolední akce na školní zahradě

11. 09.

 • Zahájení předplaveckého výcviku v krytém bazénu v Lovosicích
 • pro děti ze třídy Žabiček
 • přihlášky podávejte ve třídě
 • cena kursu s 10 lekcemi 500,- Kč

12. 09.

 • Návštěva výstavy domácích zvířat v lesoparku Osmička

17. 09.

 • Divadlo Kamila Kouly dopoledne v MŠ
 • Pohádky pana Pohádky
 • hrazeno z příspěvku na kulturní akce (45,- Kč)

Průběžně:

 • v jednotlivých třídách se budou konat schůzky rodičů - informace o datech konání ve třídách
 • začínáme sbírat tříděný papír
 • pro zvířátka na zimu sesbíráme kaštany a žaludy
 • při příznivém počasí se vydáme na vycházky po okolí po stopách cvrčků
 • svoji činnost zahajují školní kroužky (Skřítci, Šikulkové, Mažoretky, Klokánek a Jóga)
 • hudební kroužky začínají 24. 09. 2018)
 

ŘÍJEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. 10.

 • zahájení kroužku ANGLICKÉHO JAZYKA
 • vždy ve středu ve 12,15 hodin 
 • pro přihlášené

03. 10.

 • CVIČENÍ V HALE CHEMIK
 • pravidelné středeční pohybové aktivity a hry dětí ze třídy Krtečků
 • sportovní oděv a obuv nutný

01. - 04. 10.

 • 19. ročník rodinné soutěže O NEJHEZČÍHO MATEŘINKOVÉHO STRAŠIDLÁKA
 • těšíme se na nápaditá strašidélka z přírodnin
 • následná výstava výrobků v aule MÚ Lovosice
 • 05. 10. soutěž vyhodnotíme

10. 10.

 • Divadélko Ludmily Frištenské v MŠ s pohádkou KOUZELNÉ SLŮVKO
 • dopolední představení pro děti hrazené z příspěvku na kulturní akce ve výši 45,- Kč

11. 10.

 • ČESKÝ DEN S VLAJKAMI
 • tvořivá dílna s rodiči v 15.00 hodin ve třídě Zajíčků
 • v rámci školního projektu Lovosice očima dětí ke 100. výročí vzniku samostatné republiky a k účasti v projektu k zápisu do České knihy rekordů o největší počet vlajek
 • zveme rodiče i prarodiče k výrobě vlajek  netradičními metodami, přijďte nás podpořit

19. 10.

 • dopolední zdobení třídních stromů ke DNI STROMŮ na školní zahradě
 • připravíme školní záhony na zimu

Průběžně:

 • podzimní vycházky po okolí
 • sběr kaštanů a žaludů
 • sběr papíru

  

LISTOPAD

 

 

 

01. 11.

 • DÍLNIČKA na ZŠ A. Baráka
 • pro děti v povinném předškolním vzdělávání

05. 11.

 • NÁVŠTĚVA Městské knihovny v Lovosicích
 • děti ze třídy Krtečků

08. 11.

 • SOUTĚŽ V HRABÁNÍ LISTÍ
 • odpoledne na školní zahradě

13. 11.

 • PODZIMNÍ POHÁDKY ZE ŠKOLNÍ KNIHOVNY
 • pro rodiče s dětmi
 • přijďte si prohlédnout a vypůjčit knihy ze školní knihovny
 • od 14.00 hodin

20. 11.

 • MÁŠA A TŘI MEDVĚDI
 • Sváťovo dividlo v MŠ
 • hrazeno z příspěvku rodičů - 40,- Kč/dítě

22. 11.

 • VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
 • Fototrend Lovosice
 • 08.30 hodin v MŠ
 • pouze pro přihlášené děti

23. 11.

 • KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ ?
 • vyšetření zraku dětí firmou Prima Vizus
 • pouze pro objednané děti

26. 11.

 • ZAMYKÁNÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY
 • úklid zahrady a zamykání stromů
 • dopoledne

Průběžně:

 • procházky po okolí a sledování barev podzimu
 • sběr papíru

 

PROSINEC

 

05. 12.

 • JAK SI ČERTI HRÁLI NA DIVADLO
 • pohádka Petrpaslíkova divadla v MŠ
 • hrazeno z příspěvku rodičů 35,- Kč

18. 12.

 • PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
 • zpívání koled na náměstí v Lovosicích
 • přijďte sis s námi zazpívat

  

LEDEN

 

ÚNOR

 

 

BŘEZEN

  


 

 

DUBEN


 


   

  

KVĚTEN

 

 


 

ČERVEN

 

 

 

 
 
 
 

 


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745