Přehled školních akcí pro rok 2018/2019

ZÁŘÍ

 

 

 

 

 

 

 

03. 09. 

 • Vesele do nového školního roku s cvrčkem Sadáčkem 

04. 09.

 • Cvrček Sadáček uvítá nové děti spolu s ostatními kamarády
 • dopolední akce na školní zahradě

11. 09.

 • Zahájení předplaveckého výcviku v krytém bazénu v Lovosicích
 • pro děti ze třídy Žabiček
 • přihlášky podávejte ve třídě
 • cena kursu s 10 lekcemi 500,- Kč

12. 09.

 • Návštěva výstavy domácích zvířat v lesoparku Osmička

17. 09.

 • Divadlo Kamila Kouly dopoledne v MŠ
 • Pohádky pana Pohádky
 • hrazeno z příspěvku na kulturní akce (45,- Kč)

Průběžně:

 • v jednotlivých třídách se budou konat schůzky rodičů - informace o datech konání ve třídách
 • začínáme sbírat tříděný papír
 • pro zvířátka na zimu sesbíráme kaštany a žaludy
 • při příznivém počasí se vydáme na vycházky po okolí po stopách cvrčků
 • svoji činnost zahajují školní kroužky (Skřítci, Šikulkové, Mažoretky, Klokánek a Jóga)
 • hudební kroužky začínají 24. 09. 2018)
 

ŘÍJEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. 10.

 • zahájení kroužku ANGLICKÉHO JAZYKA
 • vždy ve středu ve 12,15 hodin 
 • pro přihlášené

03. 10.

 • CVIČENÍ V HALE CHEMIK
 • pravidelné středeční pohybové aktivity a hry dětí ze třídy Krtečků
 • sportovní oděv a obuv nutný

01. - 04. 10.

 • 19. ročník rodinné soutěže O NEJHEZČÍHO MATEŘINKOVÉHO STRAŠIDLÁKA
 • těšíme se na nápaditá strašidélka z přírodnin
 • následná výstava výrobků v aule MÚ Lovosice
 • 05. 10. soutěž vyhodnotíme

10. 10.

 • Divadélko Ludmily Frištenské v MŠ s pohádkou KOUZELNÉ SLŮVKO
 • dopolední představení pro děti hrazené z příspěvku na kulturní akce ve výši 45,- Kč

11. 10.

 • ČESKÝ DEN S VLAJKAMI
 • tvořivá dílna s rodiči v 15.00 hodin ve třídě Zajíčků
 • v rámci školního projektu Lovosice očima dětí ke 100. výročí vzniku samostatné republiky a k účasti v projektu k zápisu do České knihy rekordů o největší počet vlajek
 • zveme rodiče i prarodiče k výrobě vlajek  netradičními metodami, přijďte nás podpořit

19. 10.

 • dopolední zdobení třídních stromů ke DNI STROMŮ na školní zahradě
 • připravíme školní záhony na zimu

Průběžně:

 • podzimní vycházky po okolí
 • sběr kaštanů a žaludů
 • sběr papíru

  

LISTOPAD

 

 

 

01. 11.

 • DÍLNIČKA na ZŠ A. Baráka
 • pro děti v povinném předškolním vzdělávání

05. 11.

 • NÁVŠTĚVA Městské knihovny v Lovosicích
 • děti ze třídy Krtečků

08. 11.

 • SOUTĚŽ V HRABÁNÍ LISTÍ
 • odpoledne na školní zahradě

13. 11.

 • PODZIMNÍ POHÁDKY ZE ŠKOLNÍ KNIHOVNY
 • pro rodiče s dětmi
 • přijďte si prohlédnout a vypůjčit knihy ze školní knihovny
 • od 14.00 hodin

20. 11.

 • MÁŠA A TŘI MEDVĚDI
 • Sváťovo dividlo v MŠ
 • hrazeno z příspěvku rodičů - 40,- Kč/dítě

22. 11.

 • VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
 • Fototrend Lovosice
 • 08.30 hodin v MŠ
 • pouze pro přihlášené děti

23. 11.

 • KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ ?
 • vyšetření zraku dětí firmou Prima Vizus
 • pouze pro objednané děti

26. 11.

 • ZAMYKÁNÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY
 • úklid zahrady a zamykání stromů
 • dopoledne

Průběžně:

 • procházky po okolí a sledování barev podzimu
 • sběr papíru

 

PROSINEC

 

04. 12.

 • ČERTÍ POHÁDKA
 • besídka pro rodiče a veřejnost na školní zahradě
 • začátek v 15,30 hodin
 • účinkují děti MŠ
 • mikulášská nadílka
 • masky čertíků vítány
 • občerstvení zajištěno
 • zveme všechny, kdo se čertů nebojí

05. 12.

 • JAK SI ČERTI HRÁLI NA DIVADLO
 • pohádka Petrpaslíkova divadla v MŠ
 • hrazeno z příspěvku rodičů 35,- Kč

07. 12.

 • Návštěva ZŠ Všehrdova na vánoční besídce školáků

12. 12.

 • ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
 • pedagogové školy zpívají vánoční koledy na náměstí v Lovosicích společně ve smíšeném sboru
 • přijďte podpořit celorepublikovou akci
 • 18.00 hodin

18. 12.

 • PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
 • děti MŠ zpívají koledy na náměstí v Lovosicích
 • pojďte si s s námi zazpívat

19. 12.

 • VÁNOČNÍ BESÍDKA s posezením u stromečku a nadílkou pro všechny děti MŠ
 • od 09,00 hodin v MŠ

  

LEDEN

10. 01.

 • Návštěva předškolních dětí v 1. ZŠ
 • ukázková hodina KARATE 

11. 01.

 • SPORTOVÁNÍ v hale Chemik
 • vždy v pátek
 • třída Žabiček
 • nutný sportovní oděv a obuv

24. 01.

 • JAK NÁŠ ŽEBŘÍČEK O ŠPRUŠLE PŘIŠEL
 • dopolední muzikálové představení Krejčíka Honzy
 • Kulturní centrum Lovoš
 • vstupné hrazeno z příspěvku rodičů na kulturní akce 50,- Kč

27. 01.

 • STAVBA LEDOVÉHO KRÁLOVSTVÍ před MŠ
 • objednáváme u rodičů stavební materiál - ledové cihly nebo věžičky

Průběžně podle počasí:

 • hry na sněhu a pokusy se sněhem, ledem
 • bobování
 • příprava krmení a krmítek pro ptáčky
 • krmení ptactva na školní zahradě

ÚNOR

 04. - 15. 02.

 • Příprava na Masopust
 • výroba masek, hudebních nástrojů, výzdoby

21. 02.

 • ELSA A OLAF NA CESTÁCH
 • muzikálové představení spojené s karnevalem
 • děti si přinesou masku
 • hrazeno z příspěvku rodičů 50,- Kč

27. 02.

 • Pečení masopustních koláčů

28. 02.

 • SLAVÍME MASOPUST
 • hodujeme a slavíme v maskách
 • průvod masek
 • papírová kapela, soutěže

 

 

BŘEZEN

04. a 08. 03.

 • NÁVŠTĚVA LOVOSICKÉ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
 • v rámci Měsíce knihy

14. 03.

 • ÚČAST NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
 • vystoupí děti ze třídy Žabek

18. 03.

 • FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
 • téma jaro
 • pouze zájemci dle nabídky ve třídách

21. 03.

 • JARO SE PROBOUZÍ
 • společné odemykání Cvrčkovy zahrady
 • dopoledne plné soutěží a zdravého pohybu

25. - 29. 03.

 • ZAHRADNÍČCI NA CVRČKOVĚ ZAHRÁDCE
 • příprava záhonků na jarní setí a sázení
 • v rámci environmentální výchovy

25. 03.

 • CO SE NESE V LESE
 • představení Divadla Na klice
 • hrazeno z příspěvku na kulturu 40,- Kč

29. 03.

 • ČTENÁŘSKÁ DÍLNA
 • nejstarší děti navštíví ZŠ A. Baráka

 

 

DUBEN


VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ s rodiči aneb doma se nenudíme 

 • výstava velikonočních kraslic v MŠ vyrobených doma společně s rodiči

 • těšíme se na donesené výrobky, kraslice přijímáme od 01. dubna

01. 04.

 • NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ ZÁCHRANNÉ STANICE Lovosice
 • exkurse Zajíčků, Myšek, Ježečků a Soviček

02. 04.

 • NÁVŠTĚVA HZS Lovosice
 • exkurse Krtečků, Ježečků a Žabek

04. 04.

 • UKLIĎME ČESKO
 • připojujeme se k celorepublikové výzvě
 • uklidíme sídliště Sady pionýrů Lovosice
 • odpolední akce s rodiči
 • sraz před MŠ v 15.15 hodin
 • těšíme se na hojnou účast rodičů s dětmi
 • pracovní pomůcky jsou zajištěny

08. 04.

 • NÁVŠTĚVA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Lovosice
 • dopolední akce pro všechny děti MŠ

12. 04.

 • DOPRAVNÍ HRÁTKY V ZŠ A. BARÁKA
 • zábavné dopoledne na školním hřišti plné úkolů, závodění a soutěží s bezpečnostními pravidly

16. 04.

 • SCHŮZKA RODIČŮ dětí přihlášených do školy v přírodě
 • v 15.00 hodin ve třídě Žabek

18. 04.

 • MĚSTSKÁ POLICIE navštíví MŠ
 • poznáme práci našich ochránců

23. 04.

 • TAJEMSTVÍ STROMŮ
 • příběh promítaný v kopuli sférického kina v MŠ
 • hrazeno z příspěvku na kulturu 60,- Kč

23. 04.

 • 1. LEKCE PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU
 • pro přihlášené Krtečky, Sovičky a Ježky

25. 04.

 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 • zveme všechny rodiče, kteří se chystají se svými dětmi k zápisu do naší MŠ
 • 09.00 - 11.15 hodin a 14.30 - 16.00 hodin
 • přijďte si pohrát a seznámit se s prostředím školy

   

  

KVĚTEN

 

02. - 09. 05.

 • Projekt DNY DĚTSKÉHO ČTENÍ
 • přijďte dětem do MŠ přečíst třeba vaši zamilovanou pohádku
 • chceme zapojit co nejvíc dětí, učitelů, rodičů i prarodičů do dětského čtení
 • v průběhu měsíce děti budou tvořit vlastní pohádkové knihy - leporela, která vystavíme veřejnosti v knihovně nebo na MÚ

05. - 10. 05.

 • ŠKOLA V PŘÍRODĚ
 • pro statečné a odvážné děti
 • pojeďte s námi prožít báječný týden
 • Český ráj - Roudný u Frýdštejna

14. - 15. 05.

 • ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
 • podrobné informace jsou zveřejněny v rubrice aktuální nformace

16. 05.

 • Koncert ZPÍVAJÍCÍ ŠKOLKY
 • za naši MŠ zpívá pěvecký sbor Skřítci
 • Kulturní centrum Lovoš od 15.30 hodin
 • zveme všechny rodiče i prarodiče a přátele školy

17. 05.

 • DEN OTEVŘENÝCH TŘÍD
 • vzdělávání dětí bude probíhat venku
 • sportovní aktivity, tvoření z přírodnin, poznávání a zkoumání přírody apod.
 • bližší informace podají třídní učitelky
 • v případě nepříznivého počasí bude zrušeno, přesunuto na jiný termín

 29. 05. ZMĚNA TERMÍNU !!!

 • ATLETICKÝ DEN spojený s oslavou Mezinárodního dne dětí
 • dopolední akce na atletickém stadionu
 • sportovní oděv nutný

 

ČERVEN

 

    06.06.

 • FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
 • společné fotografie jednotlivývh tříd
 • v 09.00 hodin na školní zahradě

    07. 06.

 • ŠKOLNÍ VÝLET ŽABIČEK
 • vlakem na Větruši do Ústí nad Labem
 • podrobné informace ve třídě Žabek

    12. 06.

 • ŠKOLNÍ VÝLET KRTEČKŮ, SOVIČEK A ČÁSTI JEŽEČKŮ
 • Pampalánie Ústí nad Labem - autobusem
 • podrobné informace ve jmenovaých třídách

    13. 06.

 • SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V HALE CHEMIK
 • nábor dětí pro házenou
 • pouze nejstarší děti

    18. 06.

 • LETEM SVĚTEM A KOSMICKÝ DEN
 • školní akademie dětí MŠ
 • Cvrčkova zahrádka od 15. 00 hodin
 • zveme všechny příznivce naší školy
 • po akademii zábavný pořad Kosmický den
 • občerstvení zajištěno

    20. 06.

 • HURÁ DO ŠKOLY
 • rozloučení s předškoláky
 • Cvrčkova zahrádka od 15. 00 hodin
 • společné fotografování dětí

    21. 06.

 • 5. ROČNÍK MATEŘINKA CUP
 • fotbalový turnaj dětí lovosických mateřských škol
 • v 08.30 na travnatém hřišti u atletického stadionu
 • školu reprezentují vybraní fotbalisté
 • ostatní děti budou fandit
 • přijďte nás podpořit

 

 
 
 
 

 


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745