Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 

 

Mateřská škola čerpá dotace v rámci výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování na projekt Šablony III.

s názvem Šablony pro Mateřskou školu Lovosice pro období od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2023

Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021513