Zveme na schůzku rodiče nových dětí

28.06.2019 06:54

  Ve čtvrtek 15. 08. 2019 od 14,30 hodin zveme rodiče dětí, které nastoupí nově do naší mateřské školy na informační schůzku. Při neformálním setkání si vzájemně sdělíme požadavky a očekávání, práva a povinnosti zákonných zástupců dětí a informace k provozu MŠ. Uvítáme, pokud na schůzku donesete potvrzení o založení souhlasu s inkasem k platbám stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Pokud jste tak již učinili, děkujeme.                 HB

—————

Zpět