Zpráva k havárii vody v MŠ

16.12.2019 06:40

Vážení rodiče,

v MŠ po zjištěné čtvrteční havárii vody a následnému přerušení dodávky pitné vody ještě neznáme ani přibližný termín, kdy bude oprava dokončena. Vzhledem k chystané třídní a veřejné besídce nám tato situace velmi zkomplikovala provoz školy.

Prosíme rodiče, kteří si můžete své děti nechat doma, přiveďte je, abychom je o vánoční setkání neochudili, v úterý 17. 12. 2019 na třídní besídku jen s dopolední svačinou a před obědem si je můžete vyzvednout.

Ve středu 18. 12. 2019 zpíváme na náměstí, i na tuto akci děti přiveďte a to v 9.30 hodin do MŠ, po akci si své děti vyzvednete na náměstí.

Děkujeme za vaši vstřícnost a pochopení.                                                                                                                                     HB

—————

Zpět