Za odměnou do Litoměřic

09.03.2011 06:20

 

 

   V pátek 4.3. 2011 se děti z výtvarného kroužku „Šikulkové“ a děti ze třídy Krtečků, které vytvářely práce do výtvarné soutěže DDM Rozmarýn s názvem „Příběh jara“, zúčastnily vyhodnocení soutěže. Zaplněné litoměřické kino „Máj“ tleskalo výhercům i naší Anetce Novákové, která získala v 1. kategorii krásné 2. místo. Blahopřejeme!!!! Odnesla si s diplomem i sadu barevných papírů a prstové barvy .Po vyhlášení se děti nejvíce těšily na promítání filmu. Zhlédly 3D film „Megamysl“, který se jim moc líbil.

    Děti si užily i cestování. Ráno odjely do Litoměřic autobusem a zpět se vracely vláčkem. Cesta vláčkem měla velký úspěch-děti se těšily na pana průvodčího, který jim označil jejich dětské jízdenky. Výlet se velmi vydařil.  Na závěr chceme moc poděkovat mamince, paní Lence Šulerové, která ochotně pomáhala jako doprovod dětí.

                                                                                                                                                                                    J.Cimrová

—————

Zpět