Výstava dětských knižních ilustrací

18.02.2022 07:32

   Ve středu 16. 02. dopoledne se děti sešly v šatně u knihovničky, kde je přivítal Cvrček knihovník. V pohádce O zapomenutých knížkách je znovu poučil o pravidlech půjčování knih a o tom, jak je důležité vracet knihy zpět, aby si je mohl půjčit a přečíst další čtenář. Připomněl jim krásné knížky o zachráněných zvířátkách, které děti našly pod vánočními stromky v jednotlivých třídách. Paní učitelky dojemné příběhy dětem četly na pokračování po obědě při odpočívaní. Děti z každé ze tříd vytvořily k vyslechnutým příběhům ze své knihy krásné barevné ilustrace. Sadáčkovi udělaly obrázky velkou radost. Dětem obrázky představil a zhotoví z nich v knihovně výstavu. Zároveň malé čtenáře Sadáček požádal, aby vraceli vypůjčené knížky zpátky do knihovny, nebo přinesli jiné, děkujeme.                                                                                    P. Holovská

—————

Zpět