Veselé Velikonoce

02.04.2021 08:18

Zaměstnanci mateřské školy přejí všem dětem a jejich rodinám krásné velikonoční svátky, prožité s radostí a ve zdraví. Dětem přejeme bohatou pomlázku.                                                                                                                                                           HB

—————

Zpět