Ve škole v přírodě

07.06.2018 10:15

  Poslední květnový týden se 30 dětí naší mateřské školy zúčastnilo školy v přírodě v penzionu Světlá v Šumburku u Tanvaldu. Díky velmi pěknému slunečnému počasí mohly děti trávit 7 hodin denně v přírodě na čerstvém vzduchu. Po celou dobu pobytu měly děti připravený program plný zábavy a dobrodružství. Užily si hledání pokladu, zábavný karneval, opékání buřtů na ohni a noční stezku odvahy, která byla pro mnohé děti tím největším zážitkem, který si odvezly domů. Zvládly dlouhé pěší výpravy, jako hledání vody v přírodě - našli jsme rybník plný pulců a žab nebo výstup na vzdálenou rozhlednu. Při každodenních procházkách po okolí penzionu se děti seznamovaly s přírodou a učily se jí pomáhat a chránit. Např. v lese sbíraly odpadky, které pak společnými silami roztřídily. Učily se, že v lese má být ticho a že se nemají trhat či lámat větve stromů a keřů. Seznamovaly se s názvy různých bylin a pozorovaly lesní mraveniště. Při pobytu v lese stavěly z dostupných přírodnin domečky pro skřítky a poslouchaly zvuky lesa. U penzionu si pak otiskaly přírodniny do samotvrdnoucí hmoty, své zážitky pak ztvárnily barvami na malířská plátna a vyrobily si strašidélka z noční stezky odvahy. Dětem se v Jizerských horách velmi líbilo. Každý den si své zážitky kreslily do deníčků, aby při vyprávění rodičům na nic nezapomněly. Odjížděli jsme domů spokojení se spoustou nezapomenutelných zážitků a vzpomínek. Všechny děti odloučení od rodičů zvládly na výbornou. Za statečnost a šikovnost byl nakonec každý po zásluze odměněn diplomem, taštičkou plnou odměn a medailí. Děkujeme všem rodičům za všechny dárečky a sladkosti pro děti. Moc si toho vážíme a těšíme se, kam vyjedeme příští rok.                                                                                                                                             J. Vojířová

 

Partnerem uspořádané školy v přírodě je Všeobecná zdravotní pojišťovna.

 

—————

Zpět