V rámci dopravní výchovy

03.05.2017 18:52

Dne 3. dubna si děti mohly prohlédnout v rámci dopravní výchovy několik krásných modelů aut na dálkové ovládání. Pan modelář své modely sám opravuje, zprovozňuje a vrací do života. Zároveň si děti procvičily správné chování na ulici, přecházení přes silnici i reakce na semafor. Ověřily si, jak se oblékat, aby byly děti dobře v silničním provozu vidět.                                                E. Pišlová

—————

Zpět