Ukliďme Česko

10.04.2022 16:34

   Již tradičně jsme se zúčastnili celostátní akce Ukliďme Česko ve spolupráci s rodiči dětí MŠ. I přesto, že účast nebyla veliká, podařilo se nám uklidit nejbližší okolí mateřské školy i park před základními školami. Chtěli bychom moc poděkovat rodičům a prarodičům, kteří dorazili s našimi předškoláky a dokonce i staršími sourozenci. Záleží nám na tom, v jakém prostředí žijeme. Samozřejmostí byla malá odměna pro všechny děti.                                                                                                                                                                                     E. Pišlová

—————

Zpět