Rozloučení s předškoláky

22.06.2021 10:45

   Po dlouhé odmlce školních akcí jsme v předposledním červnovém týdnu uspořádali na zahradě MŠ slavnostní rozloučení s našimi předškoláky za přítomnosti rodičů a prarodičů. Společné setkání začalo slavnostním nástupem dětí za doprovodu maskota cvrčka Sadáčka, podmalované příjemnou hudbou a poletujícími velkými bublinami. Následovalo přivítání rodičů a dětí paní ředitelkou. Třídní učitelky pak vyvolávaly své děti k slavnostnímu šerpování. Jednotlivé děti prošly slavnostní branou a zazvonily si pro štěstí na zvoneček. Paní ředitelka dětem darovala knihu s věnováním, každému předškolákovi byla připnuta pamětní stužka a na záda si děti navlékly krásnou i když papírovou, školní tašku. Následovalo pasování na školáka speciální velkou kouzelnou tužkou. Komentáře třídních učitelek, na co se jednotlivci nejvíc těší do školy a co a kdo je nejvíc zajímal v MŠ pak pobavily přítomné rodiče. Rodičům pak kluci a holky zarecitovali básničku a zazpívali písničku o rozloučení se školkou. Jeden za druhým pak prošli uličkou mezi rodiči k závěrečnému společnému fotografování. Na konci programu si děti připily na zdraví a pochutnaly si na medovníku a chladivém nanuku. Přejeme budoucím prvňáčkům hodně šťastných dnů ve škole.                                                                                                                                                        P. Holovská

—————

Zpět