Otevření MŠ

07.05.2020 13:41

Vážení rodiče, mateřská škola bude otevřena od 18. 05. 2020 a to zřejmě pouze v omezeném provozu, tzn. pro děti rodičů zaměstnaných. V současné době zjišťujeme všechny lovosické MŠ počty zájemců o předškolní vzdělávání v době pandemie. V průběhu příštího týdne rozhodne zřizovatel o způsobu provozu.

Z hlediska organizace dne bude situace po otevření školy náročná pro vaše děti i pro personál školy. Musíme zajistit jak bezpečné prostředí pro děti, tak přijetí pouze zdravých dětí do kolektivu. Denní činnosti budeme maximálně převádět ven, na školní zahradu, není doporučeno vycházet s dětmi mimo areál školy. Kolektivy dětí musíme členit do menších skupin, zabezpečit předepsané hygienické nároky na stravování a na osobní hygienu dětí. 

Je v zájmu nás všech, dětí, rodičů i zaměstnanců školy tento přechodný stav zvládnout bez problémů, proto pokud máte možnost, nevoďte děti do MŠ, pokud jste doma. Zajistíme tak bezpečný chod školy pro děti zaměstnaných rodičů.

Společně toto období jistě překonáme a to s ohleduplným a zodpovědným přístupem k celé situaci.

Podrobné informace ke znovuotevření školy vám předám v průběhu dalšího týdne.

Přeji všem pevné zdraví a dobrou náladu, současně zdravím všechny "dětičky z naší školičky."            HB

 

—————

Zpět