Odklad školní docházky v nouzovém stavu

27.03.2020 10:49

Pro rodiče, kteří žádají v letošním školním roce pro své dítě odklad školní docházky a do doby vyhlášení nouzového stavu nestihli s dítětem podstoupit vyšetření v SPC nebo PPP, uvádím odpověď paní ředitelce ZŠ, která byla zveřejněna na portálu Vzdělávací služby:

Po 23.03.2020 8:50

Vážený pane náměstku, prosím Vás o radu k odkladu povinné školní docházky. Protože v současné době nefungují pedagogicko - psychologické poradny, budu dostávat při zápisu od rodičů žádosti o odklad bez potřebných potvrzení. Vydám jim rozhodnutí o přerušení řízení a dám lhůtu na doložení potvrzení. Jakou nejdelší lhůtu mohu v letošní mimořádné situaci rodičům dát, aby stihli zařídit vyšetření dítěte v PPP a já jsem přitom neporušila správní řád? Nikde jsem k tomu na nenašla potřebnou informaci, tak Vás prosím o radu. Za pomoc Vám předem mnohokrát děkuji a přeji Vám hodně sil do další práce.

Vážená paní........, z pověření pana náměstka odpovídám na Váš dotaz týkající se žádostí o odklad povinné školní docházky.

Jelikož o odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě žádosti dítěte (prostřednictvím zákonného zástupce), jedná se o tzv. řízení o žádosti. Usnesení o přerušení se tedy bude řídit ustanovením §64 odst. 2 správního řádu. V tomto případě se řízení přeruší vždy na požádání žadatele. Časový rozsah je (stejně jako celé správní řízení) taktéž v dispozici žadatele. Doba přerušení správního řízení tedy není právně omezena. Omezena je však fakticky předmětem řízení - v tomto případě tedy datem předcházejícím datu zahájení povinné školní docházky.

S pozdravem Jan Mušuta ředitel odboru rozvoje a řízení vzdělávání

Prodlužovat se tedy může v případě potřeby až do 31. srpna - do té by mělo být možné vyšetření absolvovat v náhradním termínu.

—————

Zpět