Odklad školní docházky v nouzovém stavu

27.03.2020 10:49

Pro rodiče, kteří žádají v letošním školním roce pro své dítě odklad školní docházky a do doby vyhlášení nouzového stavu nestihli s dítětem podstoupit vyšetření v SPC nebo PPP, uvádím odpověď paní ředitelce ZŠ, která byla zveřejněna na portálu Vzdělávací služby:

Po 23.03.2020 8:50

Vážený pane náměstku, prosím Vás o radu k odkladu povinné školní docházky. Protože v současné době nefungují pedagogicko - psychologické poradny, budu dostávat při zápisu od rodičů žádosti o odklad bez potřebných potvrzení. Vydám jim rozhodnutí o přerušení řízení a dám lhůtu na doložení potvrzení. Jakou nejdelší lhůtu mohu v letošní mimořádné situaci rodičům dát, aby stihli zařídit vyšetření dítěte v PPP a já jsem přitom neporušila správní řád? Nikde jsem k tomu na nenašla potřebnou informaci, tak Vás prosím o radu. Za pomoc Vám předem mnohokrát děkuji a přeji Vám hodně sil do další práce.

Vážená paní........, z pověření pana náměstka odpovídám na Váš dotaz týkající se žádostí o odklad povinné školní docházky.

Jelikož o odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě žádosti dítěte (prostřednictvím zákonného zástupce), jedná se o tzv. řízení o žádosti. Usnesení o přerušení se tedy bude řídit ustanovením §64 odst. 2 správního řádu. V tomto případě se řízení přeruší vždy na požádání žadatele. Časový rozsah je (stejně jako celé správní řízení) taktéž v dispozici žadatele. Doba přerušení správního řízení tedy není právně omezena. Omezena je však fakticky předmětem řízení - v tomto případě tedy datem předcházejícím datu zahájení povinné školní docházky.

S pozdravem Jan Mušuta ředitel odboru rozvoje a řízení vzdělávání

Prodlužovat se tedy může v případě potřeby až do 31. srpna - do té by mělo být možné vyšetření absolvovat v náhradním termínu.

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745