Navštívili jsme městskou knihovnu

17.03.2019 11:32

  Proč navštěvovat knihovnu v Lovosicích se po dva dny přesvědčovaly děti z naší mateřské školy. Přivítala je paní knihovnice Mirka Dostálová, která si formou her s dětmi povídala o knihách, ukazovala jim ilustrace, seznámila je s jednoduchými říkankami. Společně si i zazpívaly jednoduché lidové písně. Děti si mohly knihy prohlédnout. Při té příležitosti jsme opět dostaly nabídku vypůjčit si knihy do MŠ pro děti, kterou v průběhu roku využíváme a děkujeme.                                                            J. Carová

—————

Zpět