Na návštěvě v ZŠ Všehrdova

28.02.2023 06:21

   Děti v povinném předškolním vzdělávání navštívily 1.třídu ZŠ Všehrdova. Paní učitelky pro ně připravily ukázkovou hodinu na téma „Máme rádi zvířata“. Děti pracovaly na interaktivní tabuli, kterou znají i z naší MŠ, počítaly a vyhledávaly zvířata s jejich mláďaty na tabletu. Také si zazpívaly, zahrály pohádku a zatančily si. Paní učitelky se na ně znovu těší u zápisu do prvních tříd.                                            P. Holovská

—————

Zpět