Mikuláš dnes přišel k nám

07.12.2021 06:14

   V pátek 3.12. už od rána v celé naší školce zněl cinkot zvonů a čertovských řetězů. Pro děti to byl den plný očekávání. Někdo se na příchod Mikuláše, anděla a čerta těšil, jiný měl obavy, protože ne každý byl po celý rok hodný. Zvláštní atmosféra nastala, když do třídy důstojně vstoupil Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. V očích dětí se objevil strach, napětí a občas i slzičky, ale útěchu našly v náruči svých paní učitelek. Děti byly statečné a odvážné, přednesly básničky, zpívaly mikulášské písničky. Čert žádné zlobivé děti nenašel a tak musel odejít s nepořízenou. Mikuláš dětem nadělil balíčky s ovocem, sladkostmi a adventním kalendářem. Nebeská návštěva se rozloučila, ale slíbila, že za rok se na děti přijdou opět podívat. Moc se těšíme.                                                                                                                                      Bc. A. Durková

—————

Zpět