Maškarní rej

03.03.2020 11:04

   Ve čtvrtek 20. 02. byl u nás ve školce maškarní rej. Nejprve si děti v maskách ve svých třídách zatancovaly a zasoutěžily, pak všechny kamarády pozval náš maskot cvrček Sadáček ke společnému setkání do třídy Žabiček. Děti z každé třídy zazpívaly svou písničku a společně s Žabičkami píseň Já jsem muzikant. Při hudbě k tanci jsme utvořili dlouhého hada, abychom si mohli prohlédnout všechny masky a zatančili si společně ve velkém kruhu se všemi kamarády. Nakonec děti získaly sladkou odměnu a diplom s omalovánkou za svoji účast a krásnou masku.                                                                                                                                            Eva Pišlová

—————

Zpět