Informace k mimořádným opatřením MZ ČR

18.09.2020 07:24

MŠMT ČR informovalo o vydání Mimořádného opatření MZ k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 19. 09. 2020, vzhledem k častým změnám a nepřehlednost situace pro naše zákonné zástupce uvádím:

Pro mateřské školy se stávající režim nemění, stále platí výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest (úst a nosu) pro děti a pedagogické pracovníky v těchto školách.

Ochranu dýchacích cest nadále užívají jen všechny "cizí" osoby vstupující do budovy školy - rodiče, sourozenci, prarodiče, návštěvy...         HB

—————

Zpět