Giganti doby ledové

28.02.2013 07:23

Pro děti ze třídy Krtečků a Lišek jsme připravili zajímavý výlet. Kdo měl zájem, mohl s námi vyjet autobusem do Muzea v Ústí nad Labem, kde je instalována výstava Giganti doby ledové. Expozice nám měla ukázat, jak to v době ledové na naší planetě asi vypadalo. Děti procházely celé muzeum po vyznačených stopách mamuta. Obrovská zvířata nás všechny moc překvapila, byla jako skutečná. Nejvíc děti zajímala jejich jména. O výšce, váze, jejich kostře, lebce, zubech a způsobu života jsme se dozvěděli ze zajímavých popisek u každého exempláře. K nejzajímavějším patřili srstnatí  mamuti, hlavně jejich zahnuté kly, nosorožec, jednorožec, slon, šelmy, pták moa, bobr, obrovitý los, medvěd jeskynní a mnoho dalších. Děti se také seznámily s lidmi, kteří v této době žili, srovnávaly jejich oblečení a způsob života s dnešním. Mohly si vlézt do temné jeskyně, postavit velké puzzle různých zvířat, osahat si kůže, kosti, klacíky, zkrátka nádherné prožitkové učení. Zážitků a poznatků jsme si přivezli spoustu a všem se nám tam moc líbilo. Druhý den si děti zvířata a své prožitky namalovaly, obrázky nám zdobí halu v MŠ.                 M. Nováková

—————

Zpět