Děti v povinném PV přijaly pozvání do ZUŠ Lovosice

16.05.2023 07:54

   Děti v povinném předškolním vzdělávání navštívily Základní uměleckou školu v Lovosicích. Paní ředitelka nás přivítala a provázela po celém areálu školy. Nejdříve si děti v oddělení hudebních nástrojů vyslechly, jak hudební nástroje vznikaly a jaké jsou jejich základní druhy. Pak si pro ně učitelé připravili krátké hudební vystoupení a hudební hádanky. U bicích nástrojů si mohly děti vyzkoušet svoje rytmické cítění a projevit svůj temperament. Pana učitele na kytaru překvapily prosbou o písničku z pohádky Princové jsou na draka, kterou si při kytaře s chutí zazpívaly. Další zastavení bylo v literárně dramatickém oddělení. Zde společně s panem učitelem vymýšlely pohádku Červená karkulka trochu jinak, než je v pohádkových knížkách. Na závěr naší návštěvy si děti ve výtvarném ateliéru prohlédly práce a výrobky žáků školy a samy si vyzkoušely vyrobit letadélko nebo ptáčka. Při rozloučení dostaly děti batoh a sladkosti. Děkujeme paní ředitelce a celému kolektivu učitelů ze Základní umělecké školy v Lovosicích za úžasné dopoledne, plné zajímavých zážitků.                                                                                                                 Dobroslava Maláková

—————

Zpět