Aktualizované informace COVID - 19 v případě epidemie

05.03.2020 07:06

MŠMT: V případě epidemie je možné vyhlásit ve školách v…

03. 03. 2020, Zdroj: ČTK

V případě vypuknutí epidemie nemoci COVID-19 v ČR by ministerstvo školství mohlo přerušit školní rok vyhlášením zvláštních prázdnin. Výuka by se mohla omezit také na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví nebo krajských hygieniků, po dohodě s nimi případně i ředitele školy. Její vedení by mělo kontaktovat hygieniky, pokud by mělo podezření na onemocnění u některého žáka. Škola musí zajistit jeho oddělení od ostatních dětí, hygienická stanice či lékař pak mohou nařídit jeho karanténu. Vyplývá to z informací na webu ministerstva školství. "Opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví mají přednost před pravidly podle školských předpisů týkajících se například organizace školního roku, vyučování nebo poskytování školských služeb," uvedl úřad.

Kvůli ohrožení nákazou tak ministerstvo zdravotnictví nebo krajská hygienická stanice mohou rozhodnout o omezení výuky. "Pokud ministerstvo zdravotnictví ani krajská hygienická stanice nezaznamenají nutnost nařídit příslušná opatření, existují i některé další možnosti, jak na přechodnou dobu situaci řešit," sdělilo ministerstvo školství. V případě vypuknutí větší epidemie by samo mohlo upravit organizaci školního roku, uvedlo. Mohlo by tak například vyhlásit zvláštní prázdniny. Kdyby se onemocnění vyskytovalo spíš lokálně, měli by podle něj ředitelé základních, středních a vyšších odborných škol projednat situaci s krajskou hygienickou stanicí. Po dohodě s ní by mohli z důvodu preventivních protiepidemických opatření vyhlásit až pětidenní ředitelské volno.

Na omezení či přerušení provozu by se s hygieniky a zřizovateli mohli domluvit také ředitelé mateřských škol. "Náhradní péče o děti, žáky a studenty se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje," informovalo ministerstvo. Upozornilo zároveň, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví má škola povinnost zajistit oddělení žáka s příznaky infekčního onemocnění od ostatních dětí. Musí pro něj také zajistit dohled dospělého a telefonicky kontaktovat hygieniky nebo lékařskou pohotovost. "Karanténu může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař," uvedl úřad. Vyzval rovněž školy, aby po rodičích důsledně vyžadovali potvrzení o bezinfekčnosti, pokud se třída chystá odjet na školu v přírodě. Takové akce se smí zúčastnit jen dítě, které se dva týdny před odjezdem nesetkalo s nemocným člověkem nebo někým, u koho je podezření na nákazu, připomnělo ministerstvo.

 

—————

Zpět