INFORMACE PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ

   Mateřská škola je v době letních prázdnin od 01. 07. do 14. 08. 2022 uzavřena. Provoz zahájíme v pondělí 15. 08. 2022 a to ještě v omezení pouze pro stávající děti zaměstnaných rodičů a pro děti z MŠ Resslova a Terezínská Lovosice. Školní rok 2022/2023 pro všechny děti, které do MŠ již docházely, ale hlavně pro děti nové, začne ve čtvrtek, 01. září 2022, případně je začátek docházky dítěte dohodnut individuálně s ředitelkou školy.

   Pro letos zapsané děti to bude velká životní změna. Přijdou do nového prostředí, mezi nové kamarády a do náruče nových dospělých, učitelek MŠ. Na nové děti i rodiče se moc těšíme. Mateřská škola je v pracovní dny v provozu od 06.00 hodin, uzavírá se v 16.00 hodin. Od září 2022 budeme provozovat pouze třídy v hlavní budově Sady pionýrů.

   Mateřská škola je službou poskytující výchovu, vzdělávání a socializaci dětí, ale není „odkládacím“ zařízením pro děti, protože nemůže plně nahradit rodinnou výchovu, pouze ji doplňuje. Proto nenechávejte děti po celou provozní dobu v MŠ, pokud vám to délka vaší pracovní doby umožní. Děti potřebují trávit denně čas i s vámi a svými dalšími blízkými. Nejen novým dětem se změní režim dne nástupem do MŠ, ale i vám, rodičům. Pro ty z Vás, kteří povedete své dítě poprvé do MŠ, bude tento den plný očekávání a možná i obav, jak to váš syn nebo dcerka zvládne. Děti čeká první životní zkouška, první den bez maminky a „sám za sebe“, to platí zejména pro děti nejmladší.

   Náš adaptační program bude nastaven pro potřeby vašeho dítěte. Pokud si to situace vyžádá, a máte možnost, pobuďte s vaší ratolestí krátce ve třídě, naše paní učitelky vás pozvou mezi děti, kde si můžete společně pohrát a poznávat spolu nové prostředí. První dny pobytu vašeho dítěte v MŠ můžete usnadnit tím, že si ho vyzvednete po obědě. Děti si budou nějaký čas vytvářet nové vazby ke kamarádům, učitelkám i k celému prostředí MŠ. Budeme jim všestranně pomáhat nejen my zaměstnanci, ale žádáme i vás, rodiče, usnadněte dětem (i nám) co nejvíce proces adaptace. Veďte své děti již teď k samostatnosti, a to zejména v sebeobsluze – při oblékání, svlékání, ukládání oděvů, stolování, osobní hygieně, ale i při úklidu hraček.

   Do které třídy bylo vaše dítě zařazeno zjistíte na jmenných seznamech vyvěšených na hlavních vstupních dveřích do MŠ, a to týden před zahájením školního roku. První den seznamte dítě se svojí značkou, kde bude mít bezpečně uloženy všechny své věci. Informaci o přidělené značce najdete v šatně svého dítěte na nástěnce. Označte všechny oděvy a další potřeby, které do MŠ dítěti přinesete jménem nebo značkou, nebude se trápit, že si ještě své věci nepozná a nemůže dojít k jejich záměně. Pokud dítě ještě potřebuje pomoci s oblékáním, ulehčete mu proces sebeobsluhy takovými oděvy a obuví, které mají jednoduchá zapínání, dítě se rychleji naučí oblékat samo, a bude mít radost z úspěchu. Samozřejmostí z naší strany je pomoc dětem při sebeobsluze učitelkami a asistentkami.

Co máte svému dítěti do MŠ připravit a podepsat?

- přezůvky s pevnou patou a pevnou podrážkou (klasické bačkůrky, ne pantofle nebo nazouváky!)

- pyžamo – předáte ve třídě

- plastový hrneček na průběžný pitný režim – předáte ve třídě

- zubní kartáček, pastu a kelímek – předáte ve třídě

- náhradní oblečení pro případ nehody (spodní prádlo, tričko, v zimě punčocháče apod.) – uložíte do boxu v šatně se značkou vašeho dítěte

- oblečení do třídy – tepláky (volné kalhoty, legíny, šaty apod.) a to podle vašich zvyklostí = oblečení hlavně pohodlné pro vaše dítě ke hře a cvičení – dítě se převlékne při příchodu do MŠ v šatně

- tepláky nebo pohodlné kalhoty pro pobyt venku i na zahradu, mohou být i náhradní boty – uložíte v šatně do boxu dítěte - balení složených nebo krabici „vytahovacích“ papírových kapesníků (doplňujte několikrát za rok) – předáte ve třídě

   My všichni, ale teď už i vy s námi pěstujeme v dětech zdvořilostní návyky, v budově školy se všichni s úsměvem zdravíme a navzájem si pomáháme. Stejně ale pečujeme o bezpečí dětí, všímáme si podezřelých osob a předmětů v budově a jejím okolí. Nevpouštíme do budovy nikoho, koho neznáme. Proto vždy za sebou zavřete hlavní dveře, nový návštěvník si bez problémů zazvoní, otevřeme až po jeho identifikaci přes kamerový systém.

   Informujte děti o tom, která akce je v MŠ čeká, přečtěte jim z jídelníčku, co jim kuchařky každý den připravují k jídlu apod. Tyto i další informace týkající se chodu třídy nebo školy najdete na nástěnkách a dveřích tříd, případně zde na webových stránkách. Myslete na to, jestli si mají děti do MŠ ke svým třídním aktivitám donést nějakou pomůcku. Snažte se najít si čas na společné akce, které pro vás a vaše děti v průběhu školního roku připravíme. Děti budou šťastné, když si s nimi přijdete zasoutěžit, pobavit se nebo něco společně vytvořit. Moc rády vás mezi sebou uvítáme. Doufám, že nadcházející školní rok nám umožní tyto akce bez omezení pro děti i vás nachystat.

   Svěřili jste nám vaše děti do péče, chceme pro ně jen to nejlepší a pouze při kvalitní spolupráci MŠ a rodiny budou vaše děti spokojené a budou mít otevřené dveře svému novému poznávání a rozvoji vlastní osobnosti. Hodně si se svými dětmi povídejte o zážitcích z MŠ, nechte je vyprávět, kreslit, co zažily, co se jim líbilo, ale také, co je trápí. Komunikujte denně s učitelkami i asistentkami, nespěchejte na děti, i každý z nás dospělých máme jiné tempo.

   Při vyzvedávání dítěte po obědě vyčkejte za zavřenými dveřmi, aby mělo vaše dítě klid na dokončení oběda a vychutnalo si jej. Ráno při příchodu do třídy oznámíte každý den přítomné paní učitelce, zda bude vaše dítě v MŠ spát nebo si ho vyzvednete po obědě, případně v jinou dobu. Příchod dětí do MŠ by měl být ukončen do 8. hodiny ráno, školní kuchyně potřebuje připravit stravu podle celkového počtu dětí v MŠ. Pozdní příchod je vždy možný, ale po předchozím oznámení v předešlý den nebo do 8. hodiny ráno telefonicky. Každá třída má vlastní telefonní číslo, proto si jej nezapomeňte hned první den uložit do svého telefonu pro případnou přímou komunikaci s učitelkami.

   Pokud bude z MŠ vyzvedávat vaše dítě jiná osoba než rodič, vyplníte ve třídě tiskopis s názvem Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ, kterým dáte písemný souhlas k předání vašeho dítěte vámi pověřeným osobám. Pověření osob je plně ve vaší kompetenci, osoba musí být způsobilá dítě z MŠ bezpečně odvést (týká se zejména starších sourozenců).

   Jestliže došlo ke změně osobních údajů dítěte, či ke změně vašeho telefonního čísla nebo bydliště od doby předání dat mateřské škole (žádosti o přijetí dítěte do MŠ), nezapomeňte tuto změnu neprodleně nahlásit ve třídě či ředitelce MŠ. V prvních dnech docházky dítěte provedeme kontrolu osobních údajů dětí z matriky a to proto, abychom vás mohli včas informovat v případě změny zdravotního stavu vašeho dítěte v průběhu dne. Nejdůležitější je pro nás aktuální číslo telefonu. Zákonný zástupce dítěte nebo jiná osoba vámi pověřená k vyzvedávání dítěte musí být vždy v průběhu dne dostupná na telefonu.

   Pro nové děti je třeba zřídit inkaso k úhradě stravného a úplaty za předškolní vzdělávání na vašem účtu. Pohledávky vůči MŠ lze hradit pouze bezhotovostní platbou, tedy převodem z účtu plátce nebo vkladem hotovosti na účet MŠ. V peněžním ústavu, ve kterém máte vedený účet, zadejte souhlas s inkasem pro účet MŠ č. 2017250267/0100 s minimálním limitem 1350,- Kč. Vydané písemné potvrzení o zadání inkasa označené jménem dítěte předejte v MŠ v kanceláři vedoucí školní jídelny (levá hala, přízemí) nebo ředitelce školy. Zadání souhlasu k inkasu potřebujeme převzít nejpozději do 05. 09. 2022. Vaší první platbou bude úhrada úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc září, která je splatná za stávající měsíc a budeme ji inkasovat 15. 09. 2022.

   Výše úplaty je stanovena na 400,- Kč za měsíc. První stravné bude inkasováno 15. 10. 2022 a to zpětně za měsíc září ve výši odpovídající skutečnému odběru jídel vašeho dítěte. Informace o výši inkasované částky z vašeho účtu za 1 měsíc najdete na nástěnce v šatně třídy vašeho dítěte.

   Vaše potřeby, přání a připomínky k docházce vašeho dítěte nebo k provozu školy s námi řešte, prosím, ihned (s ředitelkou či učitelkou ve třídě), dohoda nebo řešení situace bude doufám vždy možná a můžeme předejít případným nedorozuměním nebo nepříjemnostem.

   Vzhledem k narůstajícím cenám vstupních potravin k výrobě jídel jsme museli přistoupit k navýšení úhrady stravného. Od 01. 09. 2022 bude v platnosti tento ceník:

Děti do 6 let: přesnídávka 10,- Kč oběd 20,- Kč svačina 9,- Kč pitný režim 4,- Kč = celkem 43,- Kč/den

děti 7 leté (děti s OŠD) přesnídávka 11,- Kč oběd 22,- Kč svačina 8,- Kč pitný režim 4,- Kč = celkem 47,- Kč/den

   Pokud dítě odchází po obědě domů, odpolední svačina se pro něj nepřipravuje a plátci se neúčtuje.

 

Pro rodiče dětí, které ze zákona plní ve školním roce 2022/2023 povinnou předškolní docházku:

   Pro děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2022 předškolní vzdělávání povinné, to platí i pro děti s odkladem školní docházky.

Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

   Pokud ještě 5 leté dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

a) v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení

b) po dobu 4 souvislých hodin denně

c) začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

a) individuální vzdělávání dítěte – po převážnou část, nebo celý školní rok (vždy po dohodě a předchozím písemném oznámení ředitelce MŠ), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; podrobné informace poskytne ředitelka MŠ. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou nebo navštěvovat jiné zařízení.

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy

c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR

   Přeji tedy všem, dětem i vám rodičům a zaměstnancům školy, aby byl nadcházející školní rok úspěšný, radostný, plný krásných zážitků a prostý infekcí a nemocí. Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili zapsáním vašeho dítěte do naší mateřské školy. Všichni zaměstnanci školy se těšíme na vzájemnou spolupráci při výchově a vzdělávání vašich dětí.                                                                                    H. Bažantová, ředitelka MŠ


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745