Informace k zahájení š. r. 2021/2022

   Letní prázdniny jsou v polovině a než se nadějeme, začne nový školní rok 2021/2022. Provoz mateřské školy zahájíme po uzavření školy v pondělí 23. 08. 2021 a to ještě v omezení pouze pro děti zaměstnaných rodičů. Školní rok pro všechny děti, které do MŠ již docházely, ale hlavně pro děti nové, začne ve středu, 01. září 2021, případně je začátek docházky dítěte dohodnut individuálně s ředitelkou školy.

   Pro letos zapsané děti započne nová krásná životní etapa a tou je nástup do MŠ, do nového prostředí, mezi nové kamarády a do náruče nových dospělých, učitelek MŠ. Na nové děti i rodiče se již moc těšíme. Mateřská škola je v pracovní dny v provozu od 06.00 hodin, uzavírá se v 16.00 hodin, stejně tak detašované pracoviště v Přívozní ulici.

   Mateřská škola je službou poskytující výchovu, vzdělávání a socializaci dětí, ale není „odkládacím“ zařízením pro děti, protože nemůže plně nahradit rodinnou výchovu, pouze ji doplňuje. Proto nenechávejte děti po celou provozní dobu v MŠ, pokud vám to délka vaší pracovní doby umožní. Děti potřebují trávit denně čas i s vámi a svými dalšími blízkými. Nejen novým dětem se změní režim dne nástupem do MŠ, ale i vám, rodičům. 

   Pro ty z Vás, kteří povedete své dítě poprvé do MŠ, bude tento den plný očekávání a možná i obav, jak to váš syn nebo dcerka zvládne. Děti čeká první životní zkouška, první den bez maminky a „sám za sebe“, to platí zejména pro děti nejmladší. 

   Jaká bude situace ohledně Covid 19 nevíme, prozatím neznáme případná nová pravidla, která budeme muset v novém školním roce dodržovat. V současnosti škola nemá povinnost vyžadovat od zákonných zástupců prohlášení o zdravotním stavu dítěte nebo negativní testy. Děti v MŠ se již netestují. O případných opatřeních, týkajících se chodu školy od 01. 09. 2021 se jistě touto cestou dozvíte včas před zahájením školního roku. Přesto buďme všichni ohleduplní k sobě navzájem i k ostatním dětem. Pokud se dítě setká ve svém okolí s nákazou, oznamte ihned skutečnost škole, nevoďte děti do MŠ s rýmou, kašlem, teplotou apod. Neustále dezinfikujeme všechny předměty, kterých se všichni dotýkáme, u vstupů do MŠ na vás čekají automaty na dezinfekci rukou, změří vám nebo dětem i teplotu. Samozřejmostí je neustálé větrání místností i prodloužený pobyt dětí venku. Ve vnitřních prostorech používají v současné době návštěvníci školy a doprovod dětí ochranu úst a nosu. Pro udržení čistoty v budově užíváme všichni návleky na boty. 

   Náš adaptační program je nastaven pro potřeby vašeho dítěte. Pokud si to situace vyžádá, a máte možnost, pobuďte s vaší ratolestí krátce ve třídě, naše paní učitelky vás pozvou směle mezi děti, kde si můžete společně pohrát a poznávat spolu nové prostředí. První dny pobytu vašeho dítěte v MŠ můžete usnadnit tím, že si ho vyzvednete po obědě. Děti si budou nějaký čas vytvářet nové vazby ke kamarádům, učitelkám i k celému prostředí MŠ. Budeme jim všestranně pomáhat nejen my zaměstnanci, ale žádáme i vás, rodiče, usnadněte dětem (i nám) co nejvíce proces adaptace, veďte své děti již teď k samostatnosti a to zejména v sebeobsluze – při oblékání, svlékání, ukládání oděvů, stolování, osobní hygieně, ale i při úklidu hraček. 

   Seznamy dětí zařazených do jednotlivých tříd najdete vyvěšené na hlavních vstupních dveřích a to již v týdnu před zahájením školního roku. První den seznamte dítě se svojí značkou, kde bude mít bezpečně uloženy všechny své věci. Informaci o přidělené značce najdete v šatně svého dítěte na nástěnce. Označte všechny oděvy a další potřeby, které do MŠ dítěti přinesete, jménem nebo značkou, nebude se trápit, že si ještě své věci nepozná a nemůže dojít k jejich záměně. Pokud dítě ještě potřebuje pomoci s oblékáním, ulehčete mu proces sebeobsluhy takovými oděvy a obuví, které mají jednoduchá zapínání, dítě se rychleji naučí oblékat samo, a bude mít radost z úspěchu. Samozřejmostí z naší strany je pomoc dětem při sebeobsluze učitelkami a asistentkami. 

Co máte svému dítěti do MŠ připravit a podepsat? 

- přezůvky s pevnou patou a pevnou podrážkou (klasické bačkůrky, ne pantofle nebo nazouváky!) – dítě se přezuje ve své šatně, děti ze tříd v 1. patře budovy Myšky (2. třída) a Žabky (4. třída) se přezouvají v přízemí v halách 

- pyžamo – předáte ve třídě 

- plastový hrneček na průběžný pitný režim – předáte ve třídě 

- zubní kartáček, pastu a kelímek – předáte ve třídě 

- náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, v zimě punčocháče apod.) – uložíte do boxu v šatně se značkou vašeho dítěte 

- oblečení do třídy – tepláky (volné kalhoty, legíny, šaty apod.) a to podle vašich zvyklostí = oblečení hlavně pohodlné pro vaše dítě ke hře a cvičení – dítě si toto převlékne při příchodu do MŠ v šatně 

- tepláky nebo pohodlné kalhoty pro pobyt venku i na zahradu - mohou být i náhradní boty – uložíte v šatně do boxu dítěte 

- balení složených nebo krabici „vytahovacích“ papírových kapesníků (doplňujte několikrát za rok) – předáte ve třídě 

- roušku v igelitovém sáčku – uložíte do boxu se značkou dítěte v šatně (preventivně) 

   Pěstujeme v dětech zdvořilostní návyky, v budově školy se všichni s úsměvem zdravíme a pomáháme si navzájem. 

   Informujte děti o tom, která akce je v MŠ čeká, co budou jíst k obědu apod. Tyto i další informace týkající se chodu třídy nebo školy najdete na nástěnkách a dveřích tříd, pravidelně je sledujte. Myslete na to, jestli si mají děti do MŠ pro svoji činnost donést nějakou pomůcku. Snažte se najít si čas na společné akce, které pro vás a vaše děti v průběhu školního roku připravíme. Děti budou šťastné, když si s nimi přijdete zasoutěžit, pobavit se nebo něco společně vytvořit. Doufám, že nadcházející školní rok nám umožní tyto akce opět pro děti i vás nachystat. Svěřili jste nám vaše děti do péče, chceme pro ně jen to nejlepší a pouze při kvalitní spolupráci MŠ a rodiny budou vaše děti spokojené a budou mít otevřené dveře svému novému poznávání a rozvoji vlastní osobnosti. Hodně si se svými dětmi povídejte o zážitcích z MŠ, nechte je vyprávět, kreslit, co zažily, co se jim líbilo, ale také, co je trápí. Komunikujte denně s učitelkami i asistentkami, nespěchejte na děti - i každý z nás dospělých máme jiné tempo. 

  Při vyzvedávání dítěte po obědě vyčkejte za zavřenými dveřmi, aby mělo vaše dítě klid na dokončení oběda a vychutnalo si jej. Při příchodu do třídy oznámíte každý den přítomné paní učitelce, zda bude vaše dítě v MŠ spát nebo si ho vyzvednete po obědě, případně v jinou dobu. 

   Příchod dětí do MŠ by měl být ukončen do 08. hodin ráno, školní kuchyně potřebuje připravit stravu podle celkového počtu dětí v MŠ. Pozdní příchod je vždy možný, ale po předchozím oznámení v předešlý den nebo do 8. hodiny ráno telefonicky. Každá třída má vlastní telefonní číslo, proto si jej nezapomeňte hned první den uložit do svého telefonu pro případnou přímou komunikaci s učitelkami.

    Pokud bude z MŠ vyzvedávat vaše dítě jiná osoba, než zákonný zástupce (vy), vyplníte ve třídě tiskopis s názvem Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ, kterým dáte písemný souhlas k předání vašeho dítěte vámi pověřeným osobám. Pověření osob je plně ve vaší kompetenci, osoba musí být způsobilá dítě z MŠ bezpečně odvést (týká se zejména starších sourozenců). 

   Jestliže došlo ke změně osobních údajů dítěte, či ke změně vašeho telefonního čísla nebo bydliště od doby předání dat mateřské škole (žádosti o přijetí dítěte do MŠ), nezapomeňte tuto změnu neprodleně nahlásit ve třídě či ředitelce MŠ. V prvních dnech docházky dítěte provedeme kontrolu osobních údajů dětí z matriky a to proto, abychom vás mohli včas informovat v případě změny zdravotního stavu vašeho dítěte v průběhu dne. Nejdůležitější je pro nás aktuální číslo telefonu. Zákonný zástupce dítěte nebo jiná osoba vámi pověřená k vyzvedávání dítěte musí být vždy v průběhu dne dostupná na telefonu.

   Pro nové děti je třeba zřídit inkaso k úhradě stravného a úplaty za předškolní vzdělávání na vašem účtu. Pohledávky vůči MŠ lze hradit pouze bezhotovostní platbou, tedy převodem z účtu plátce nebo vkladem hotovosti na účet MŠ. V peněžním ústavu, ve kterém máte vedený účet, zadejte souhlas s inkasem pro účet MŠ č. 2017250267/0100 s minimálním limitem 1500,- Kč. Vydané písemné potvrzení o zadání inkasa označené jménem dítěte předejte v MŠ v kanceláři vedoucí školní jídelny (levá hala, přízemí) nebo ředitelce školy. Stačí jej též zaslat na email školy mssady@seznam.cz. Zadání souhlasu k inkasu potřebujeme převzít nejpozději do 07. 09. 2021.

    Vaší první platbou bude úhrada úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc září, která je splatná za stávající měsíc a budeme ji inkasovat 15. 09. 2021. Výše úplaty je stanovena na 400,- Kč za měsíc. První stravné bude inkasováno 15. 10. 2021 a to zpětně za měsíc září ve výši odpovídající skutečnému odběru jídel vašeho dítěte. Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání a možnostech jejích úprav získáte na hlavních nástěnkách ve vstupních halách MŠ. 

   Vaše potřeby, přání a připomínky k docházce vašeho dítěte nebo k provozu školy s námi řešte, prosím, ihned (s ředitelkou či učitelkou ve třídě), dohoda nebo řešení situace bude doufám vždy možná a můžeme předejít případným nedorozuměním nebo nepříjemnostem. 

   Všechny informace se vztahují i pro detašované pracoviště MŠ v Přívozní ulici v Lovosicích. 

   Vzhledem k narůstajícím cenám vstupních potravin k výrobě jídel jsme museli přistoupit k mírnému navýšení úhrady stravného. Od 01. 09. 2021 bude v platnosti tento ceník: 

Děti do 6 let: přesnídávka 8,- Kč 

                    oběd 18,- Kč 

                    svačina 8,- Kč         celkem 34,- Kč/den 

děti 7 leté (děti s OŠD):

                    přesnídávka  9,- Kč 

                    oběd 20,- Kč 

                    svačina 8,- Kč         celkem 37,- Kč/den 

Pokud dítě odchází po obědě domů, odpolední svačina se pro něj nepřipravuje a plátci se neúčtuje. 

   Vzhledem k tomu, že zápis do MŠ se letos konal opět bezkontaktně, navzájem se s novými rodiči neznáme, rádi vás ještě před zahájením docházky vašeho dítěte osobně poznáme. Zvu vás tedy na zahajovací schůzku rodičů nových dětí v pondělí 23. 08. 2021, ve 14. 30 hodin v MŠ. Prosím o zaslání potvrzení vaší účasti na emailovou adresu školy mssady@seznam.cz. Na této schůzce si dohodneme i možnost následné návštěvy detašovaného pracoviště Přívozní 114/2 pro rodiče a děti, které byly do této třídy zapsány. 

Pro rodiče dětí, které ze zákona plní od září školního roku 2020/2021 povinnou předškolní docházku:

   Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné, to platí i pro děti s odkladem školní docházky. 

ato povinnost se vztahuje: - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, 

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, 

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

   Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

a) v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení 

b) po dobu 4 souvislých hodin denně 

c) začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu. 

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte: 

a) individuální vzdělávání dítěte – po převážnou část, nebo celý školní rok (vždy po dohodě a předchozím písemném oznámení ředitelce MŠ), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; podrobné informace poskytne ředitelka MŠ. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou nebo navštěvovat jiné zařízení. 

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy 

c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR Přeji tedy všem - dětem, vám - rodičům i zaměstnancům školy, aby byl nadcházející školní rok úspěšný, radostný, plný krásných zážitků a prostý infekcí a nemocí. 

Děkuji za důvěru, kterou jste nám projevili zapsáním vašeho dítěte do naší mateřské školy. Všichni zaměstnanci školy se těšíme na vzájemnou spolupráci při výchově a vzdělávání vašich dětí. 

                                                                                                                                                                 H. Bažantová, ředitelka MŠ


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745